Polder en kabinet dicht bij akkoord over steunpakket

Noodmaatregelen economie Het kabinet werkt aan nieuwe steunmaatregelen voor bedrijven en werknemers. Flexwerkers krijgen 600 euro.

Het kabinet, werkgevers en vakbonden zijn dichtbij overeenstemming over een nieuw steunpakket voor de economie. Dat zeggen Han Busker, voorzitter van vakbond FNV en Hans de Boer, voorman van de belangenbehartiger voor bedrijven VNO-NCW in een interview met NRC. Ze denken het eens te kunnen worden over de omstreden ontslagboete.

Deze week ontstond er onenigheid over het plan van het kabinet om de ontslagboete af te schaffen. Bedrijven die nu loonsubsidie krijgen, moeten een forse boete betalen als ze personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) wil die boete nu schrappen om bedrijven de ruimte te geven zich aan te passen aan de economische krimp. Vakbonden en linkse oppositiepartijen reageerden verbolgen: de loonsubsidie heeft juist als doel banen te behouden.

Busker en De Boer denken dat ze overeenstemming met het kabinet kunnen bereiken door af te spreken dat bedrijven inspraak van werknemers moeten zoeken. Hoe die er precies uitziet, is nog onduidelijk. Er wordt de komende dagen verder onderhandeld. De nieuwe steunmaatregelen moeten in juni ingaan en worden waarschijnlijk volgende week gepresenteerd. Het nieuwe steunpakket wordt anders dan het pakket dat voor maart, april en mei gold. Er komen meer voorwaarden. Zo mogen bedrijven geen bonussen of dividend uitkeren als ze loonsubsidie ontvangen.

Het kabinet zoekt naar een manier om bedrijven tegemoet te komen in andere vaste lasten dan de lonen, zoals de huur, zeggen bronnen rond het kabinet. Dat kan opnieuw via een eenmalige uitkering, de TOGS-regeling die eerder eenmalig 4.000 euro uitkeerde aan ondernemers in door corona getroffen sectoren. Of via een opslag op de NOW-regeling, waarbij bedrijven subsidie krijgen voor maximaal 90 procent van de lonen.

Ook komt er een regeling voor flexwerkers die werkloos zijn geraakt, maar die geen recht hebben op een uitkering, omdat ze te weinig WW-rechten hebben opgebouwd en niet in aanmerking komen voor de bijstand omdat ze bijvoorbeeld vermogen hebben. Zij ontvangen met terugwerkende kracht 600 euro voor de maanden maart, april en mei, melden bronnen rond het kabinet. Het zou om tienduizenden mensen gaan. Daarmee komt het kabinet tegemoet aan een motie van de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën, D66) wil harde fiscale voorwaarden verbinden aan grote bedrijven die naast het generieke steunpakket extra, individuele overheidssteun vragen. Hoewel dat juridisch lastig is en hij geen eisen vooraf kan stellen, denkt Vijlbrief aan het opleggen van restricties voor multinationals die fiscale constructies gebruiken in landen met een laag tarief voor de vennootschapsbelasting, zegt hij in een interview met NRC. „Het kan niet zo zijn dat bedrijven in goede tijden bewust geen belasting willen betalen, en in slechte tijden bij de overheid aankloppen.”

Busker en De Boer Pagina E14-15Vijlbrief Pagina E7