Opinie

Maak het makkelijker om motor te rijden

Twistgesprek Nu er minder plaats is in het ov moet het makkelijker worden een motorrijbewijs te krijgen, vindt van branchevereniging RAI. Kijk ook naar andere oplossingen, zegt vervoerseconoom .
Twistgesprek

Al decennia wordt gestimuleerd om met het openbaar vervoer te reizen, zeker voor woonwerkverkeer. Maar door corona kunnen er minder mensen tegelijkertijd in trein, bus, tram en metro omdat afstand moet worden gehouden. Daarnaast ziet een deel van de reizigers het ov nu vooral als potentiële besmettingshaard die ze liever vermijden. De branchevereniging van auto- en motorimporteurs (RAI Vereniging) stelde daarom deze week voor het makkelijker te maken om een motorrijbewijs te krijgen, door het theorie-examen af te schaffen voor mensen die al een autorijbewijs hebben. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD én motorijder) liet weten het voorstel „serieus” te bekijken. Maar is het stimuleren van motorbezit wel de beste oplossing voor capaciteitsproblemen in het ov? Verkeerseconoom Erik Verhoef discussieert met Floris Liebrand van de Rai Vereniging over de stelling: ontlast het ov, maak het makkelijker om motor te rijden

FL is Floris Liebrand, EV is Erik Verhoef

FL: „Ongeveer 20 procent van alle ov-reizigers wil als gevolg van het coronavirus liever niet meer met het ov reizen. Bovendien is ook de capaciteit om reizigers te vervoeren meer dan gehalveerd. RAI Vereniging wil daarom de flexibiliteit voor reizigers vergroten en het makkelijker maken over te stappen op een individueel vervoersmiddel, zoals de motor.”

EV: „Ik ben het er helemaal mee eens dat we op alle niveaus maximale flexibiliteit nodig zullen hebben. Reiziger, werkgever, vervoersbedrijven, wegbeheerders, overheden... Dus zeker als de theorie-examens inwisselbaar zijn: helemaal eens. Maar is dat echt zo? Is het maximaal veilig?”

FL: „Veiligheid staat altijd voorop. Dit is een belangrijk aandachtsgebied bij de praktijklessen. Het is echter niet bewezen dat het vervallen van het theorie-examen voor ervaren automobilisten van invloed is op de verkeersveiligheid. De afgelopen jaren hebben daarom dertien Europese landen de rijbewijsregels voor deze groep weggebruikers versoepeld en daarmee de drempel voor motorrijden verlaagd.”

EV: „Subtiel gezegd … Ik hoop toch dat het wél bewezen is dat het géén invloed op de veiligheid heeft, en dat dat ook geldt voor mensen die van auto naar motor overstappen? We willen niet de druk op de zorg te verhogen door extra verkeersgewonden. Ongevalsrisico’s op de motor zijn al vele malen hoger dan in de auto.”

FL: „Terecht punt. De motorrijder is een kwetsbaardere verkeersdeelnemer. Helaas is er relatief weinig bekend over de oorzaken van motorongevallen. Wij willen daarom meer diepgaand onderzoek. Dan kunnen we gerichter sturen op beleid en effectieve maatregelen nemen. Want motorrijden is een belangrijk hulpmiddel tegen files en ruimte gebrek.”

EV: „‘Belangrijk’ is een relatief begrip. Om nu in een coronawaan te hopen op een oplossing die maar voor een kleine groep reizigers aantrekkelijk is, en ook juist veel minder in het regenachtige griep-seizoen, maar óók nog eens helemaal niet lijkt te passen in waar we tot maart zo druk mee waren: de energietransitie… Dat overtuigt mij niet, hoor.”

FL: „Vooropgesteld: de motor kun je het hele jaar uitstekend gebruiken. En dat gebeurt steeds meer. En hoezo kleine groep? Denk groot, ook na corona. Als een op de tien automobilisten overstapt op de motor zijn de files grotendeels opgelost. En dat gebeurt steeds schoner en in de toekomst zonder uitstoot van emissies.”

EV: „De motor bestaat al lang en het is bekend dat het per (spits-)kilometer goedkoper en sneller dan een auto is. Toch is het aandeel zo klein dat het in statistieken nauwelijks te vinden is; niet groter dan 1.5 procent. Mensen snappen dat je op de motor niet kunt bellen of lezen, kwetsbaar bent, het koud kan hebben, dat regen vervelend is… Kijk vooral ook voorbij de motor!”

Lees ook: Minister overweegt afschaffing theorie-examen motorrijbewijs voor automobilisten

FL: „Wat ons betreft gaan we van 1,5 procent naar 15 procent. Bovendien is de aanpak van de mobiliteitsproblemen en/en/en. Dat betekent naast de motor, ook inzetten op fiets, scooter, auto en het ov. Met de moderne motorpakken en technologieën, wegen de bezwaren niet meer op tegen alle voordelen. Zeker als je ziet dat de verduurzaming van de motor grote stappen maakt.”

EV: „Op en/en/en kunnen we elkaar vinden. We moeten ons nu richten op oplossingen die op korte termijn in de lockdown versoepeling zoden aan de dijk zetten, en op de lange termijn bij verduurzaming. Ik zet op 1: flexibilisering van werktijden en -plaatsen, waardoor we straks de infrastructuur veel slimmer gaan gebruiken. Op 2: de (elektrische) fiets. Op 3: deelauto's en andere deelsystemen.”

FL: „Eens, een kwart van alle reizigers wil en gaat vaker thuiswerken. Die eerste klap hebben we gemaakt en moeten we doorzetten. Maar voor ons geen onderscheid tussen vervoersmiddelen, want de consument moeten kunnen kiezen wat bij hem past en laat zich niet dwingen. Dat betekent ruimte en laagdrempelige toegang voor alle vormen van vervoer, inclusief de motor. Dat is waar RAI Vereniging zich voor blijft inzetten.”

EV: „Natuurlijk, als econoom ben ook ik sterk voor keuzevrijheid, waar we wel gericht moeten bijsturen, onder meer via slimme prijzen, waar het maatschappelijk belang anders niet goed zou worden meegewogen: veiligheid, duurzaamheid, congestie. Die principes delen we dus. Alleen onze inschattingen in hoeverre we dan bij de motorfiets zullen uitkomen lopen nog wel uiteen. Dat kwart van jou klinkt toch ook wel heel anders dan die 1.5 procent van mij.”

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.