Kabinet: luchtvaart kan jaarlijks maximaal 1,5 procent groeien

Luchtvaart In de Luchtvaartnota, die de toekomstplannen tot 2050 schetst, gaat het kabinet ondanks de coronacrisis en duurzaamheidsdoelen nog altijd uit van groei.
Donderdag voerden aanhangers van Greenpeace actie op Schiphol.
Donderdag voerden aanhangers van Greenpeace actie op Schiphol. Foto Marten van Dijl/EPA

De Nederlandse luchtvaart kan tot 2050 elk jaar 1 tot 1,5 procent blijven groeien. Dat staat in de Ontwerp-Luchtvaartnota, die vrijdagmiddag is gepresenteerd in de ministerraad. In de nota, die is opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), worden de toekomstplannen voor de Nederlandse luchtvaart in grote lijnen geschetst. Uit de tekst wordt niet meteen duidelijk wat het beginjaar is voor deze groei en of het om cumulatieve groei gaat.

Volgens de bestaande plannen groeit Schiphol in 2024 naar 540.000 vliegbewegingen (opstijgen en landen) waar nu 500.000 de uiterste norm is. Minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW, VVD) denkt dat er groei mogelijk is, ondanks de duurzaamheidsdoelen die het kabinet zich stelt. Ook gaat ze ervan uit dat er weer vraag naar luchtvaart zal ontstaan na de huidige coronacrisis:

„Crises in het verleden hebben ons geleerd dat de luchtvaart veerkracht heeft en we over enige tijd waarschijnlijk weer graag het vliegtuig pakken voor het werk, familiebezoek of vakantie. Met de Ontwerp-Luchtvaartnota leggen we de basis voor de periode na deze crisis.”

Opnieuw uitstel Lelystad Airport: De coronacrisis is het excuus, foute stikstofcijfers zijn de oorzaak.

Halvering uitstoot in 2050

Milieu-organisaties hoopten dat het kabinet de coronacrisis zou aangrijpen om scherpere duurzaamheidsdoelen te stellen. Hierin blijkt Van Nieuwenhuizen niet te zijn meegegaan; er wordt vastgehouden aan de al eerder gestelde uitstootdoelen: in 2050 moet de CO₂-uitstoot in de lucht gehalveerd zijn ten opzichte van 2005 - een afspraak die in 2018 door de internationale lucthvaartkoepel IATA is vastgelegd.

In 2070 moet de luchtvaart geheel uitstootvrij zijn - mits de technologie zich zodanig blijft ontwikkelen dat dit mogelijk is. In 2030 moet de grondafhandeling, waaronder het taxiën en laden en lossen van bagage wordt verstaan, uitstootvrij zijn.

Het kabinet blijft uitgaan van de ingebruikname van Lelystad Airport, die vakantievluchten van Schiphol moet opvangen. Dit stond al enige jaren op de rol, maar is vanwege milieu-eisen meermaals uitgesteld. Het alternatief, een luchthaven op zee, wordt zoals verwacht niet onderzocht.