Kabinet: 500 miljoen extra voor studenten en zomerscholen

Onderwijs Studenten die vertraging oplopen door de coronacrisis krijgen een deel van het collegegeld terug ter compensatie. Ook scholen krijgen extra geld om achterstanden bij leerlingen weg te werken.

Een docent van de Radboud Universiteit in Nijmegen met haar studentenwerkgroepje.
Een docent van de Radboud Universiteit in Nijmegen met haar studentenwerkgroepje. Foto Merlin Daleman

Studenten die vertraging oplopen in de laatste fase van hun studie als gevolg van corona, worden gecompenseerd. Ze krijgen een deel van hun collegegeld terug. Ook basisscholen en mbo’s krijgen extra geld. Dat maakten de ministers Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) en Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, ChristenUnie) vrijdagmiddag bekend.

Studenten die de komende maanden vertraging oplopen, krijgen samen 200 miljoen euro. Het geld is alleen bedoeld voor studenten die in het laatste jaar van hun studie zitten en normaliter komend half jaar zouden afstuderen. Zij krijgen drie maanden collegegeld terug. Het gaat om 300 euro voor een mbo-student en 535 euro voor een student aan een universiteit of hogeschool.

Jongerejaars die niet bijna afstuderen, maar wel vertraging oplopen door corona, krijgen geen geld. Zij kunnen die vertraging later inhalen, is de gedachte.

Studenten van wie de basisbeurs of aanvullende beurs deze zomer afloopt, krijgen ook een financiële tegemoetkoming. Het kabinet heeft ervoor gekozen om iedere student in de laatste fase van de studie hetzelfde bedrag te geven, zodat er geen ingewikkelde administratie hoeft worden opgetuigd, waarbij studenten moeten bewijzen dat ze studievertraging hebben opgelopen als gevolg van corona.

Met deze compensatie komt het kabinet tegemoet aan meerdere oproepen van studentenorganisaties ISO en LSVb om studenten niet te vergeten in de financiële steunmaatregelen. Want hoewel een groot deel van het onderwijs en tentamens aan hogescholen en universiteiten online doorgaat, staan studenten die praktische opleidingen volgen soms volledig stil. Stages van pabostudenten en coschappen van geneeskundestudenten zijn gestopt, net als veel praktijkvakken en tentamens in het mbo.

„We zijn heel blij met deze toezeggingen”, zegt ISO-voorzitter Kees Gillesse. „We hebben het kabinet vanaf het begin van de coronacrisis gewezen op studievertraging en we zien dat er nu serieus naar ons is geluisterd.” De vereniging van universiteiten (VSNU) laat ook weten blij te zijn met de financiële compensatie voor studenten, maar zegt vooral te hopen op steun voor docenten en onderzoekers. „De vertraging in onderzoeksprojecten op universiteiten loopt op, wat met name voor jonge onderzoekers tot problemen leidt.”

Zomerscholen

Het kabinet geeft ook 244 miljoen euro extra aan het basis- en voortgezet onderwijs en aan het mbo om leerachterstanden bij scholieren in te halen. Het is de bedoeling dat de scholen dit geld gebruiken om extra lessen aan te bieden naast het reguliere onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van zomerscholen.

Lees ook een verhaal over het sociaal isolement waarin jongeren terecht zijn gekomen: Les krijgen kan ook online, maar flirten met een meisje niet.

Het is aan de scholen en instellingen zelf om te bepalen welke leerlingen het meest baat hebben bij extra onderwijs en hoe ze dit vormgeven, schrijven de ministers in een brief aan de Tweede Kamer. Scholen mogen er voor kiezen om het uit te besteden aan particuliere bedrijven.

Er wordt ook geld uitgetrokken om te zorgen dat er tijdens en na de coronacrisis voldoende stages en leerwerkbanen zijn voor mbo-studenten. Bedrijven die deze plekken blijven aanbieden, krijgen extra subsidie.