Coronacrisis

Nederlandse ondernemers nooit eerder zo pessimistisch geweest over de toekomst

De coronacrisis heeft het ondernemersvertrouwen een historische knauw gegeven. Het kwam uit op -37,2, tegen 6,4 in het vorige kwartaal. Sinds het begin van de metingen zijn ondernemers volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek niet zo pessimistisch geweest. Zelfs tijdens de financiële crisis rond 2009 was het vertrouwen niet zo laag.

Het onderzoek is vorige maand afgerond, waardoor de versoepelingen van de coronamaatregelen van 6 mei niet zijn meegenomen. Begin 2018 bereikte het ondernemersvertrouwen de hoogste waarde (18,1). Vervolgens werd tot en met het eerste kwartaal van 2020 een geleidelijk daling ingezet. Voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2013 hebben nu negatief gestemde ondernemers de overhand.

Momenteel is het vertrouwen het laagst in de horeca. Ook in de logistieke sector, de autohandel en bij bedrijven die zich met delfstoffenwinning bezighouden, is pessimisme troef. Mensen die actief zijn in de bouwnijverheid en de detailhandel hebben iets meer vertrouwen in de toekomst. (NRC)