Commissie-Heerts: snelle compensatieregeling voor mensen met beroepsziekten

Chroom-6 Werknemers die ziek worden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen moeten „snel, on-bureaucratisch en zonder hoge drempels” gecompenseerd worden, adviseert een commissie het kabinet.
Jarenlang werd kankerverwekkende chroom 6 verf gebruikt voor treinen.
Jarenlang werd kankerverwekkende chroom 6 verf gebruikt voor treinen. Foto Rein van Zanen/Novum

Mensen die ziek zijn geworden door werk waarbij ze zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen, moeten „snel, on-bureaucratisch en zonder hoge drempels” een beroep kunnen doen op een financiële tegemoetkoming. Tot dat oordeel komt een adviescommissie onder leiding van oud-FNV-voorzitter en burgemeester van Apeldoorn Ton Heerts na onderzoek. Ook moet er meer gedaan worden om beroepsziekten te voorkomen.

Jaarlijks overlijden 4.100 mensen door ongezond of onveilig werk, vaak door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Zo zijn er vele honderden zaken bekend van zieke (oud-)werknemers van het ministerie van Defensie die op NAVO-locaties werkten. Zij bleken niet goed beschermd bij het werken met verf waarin het kankerverwekkende chroom-6 zat. Er waren problemen met het aansprakelijk stellen van Defensie. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) stelde in juni 2019 een commissie in om de schadeafhandelingen van beroepsziekten te vergemakkelijken.

Het is lastig voor werknemers te bewijzen dat ze ziek zijn geworden door werk, de procedures kunnen jaren duren, en ze zijn duur en belastend voor zowel werknemers als -gevers, concludeert het adviesrapport. De commissie doet aanbevelingen aan het kabinet op basis van gesprekken met betrokkenen en belanghebbende partijen. Zo wordt geadviseerd te investeren in het voorkomen van de beroepsziektes, een algemene tegemoetkoming in te stellen voor alle werkenden met een beroepsziekte door blootstelling aan gevaarlijke stoffen en bedrijven die nalatig zijn een boete op te leggen. „Nu is het tijd om door te pakken, en slachtoffers van een beroepsziekte die is ontstaan door het werken met gevaarlijke stoffen sneller te erkennen en tegemoet te komen”, stelt Heerts.

Staatssecretaris Van Ark schrijft in een reactie blij te zijn met de aanbevelingen voor een simpele tegemoetkoming. „Het is niet uit te leggen dat mensen die het al zo zwaar hebben, zoveel moeite moeten doen om compensatie te krijgen”, aldus Van Ark. Dat de commissie het belang van preventie noemt, vindt ze „terecht, want voorkomen is beter dan procederen en schade verhalen.” Ze noemt het belangrijk dat slachtoffers zich beter gehoord voelen en „sneller als zodanig worden erkend”.

Lees ook dit interview met Marian Schaapman, expert beroepsziekten: ‘Als je maar lang genoeg traineert, geeft iemand wel op’