Brieven

Brieven 14/5/2020

Kindvluchtelingen

Smokkelaars profiteren

Waar stoelt Leo Lucassen zijn bewering op dat het merendeel van de Nederlanders vindt dat kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen hierheen moeten komen? (Kinderen in nood moeten welkom zijn, net als toen, 12/5) Volgens mij zijn het vooral politici die dit willen, en die verwoorden niet de mening van de meerderheid. Wat zouden wij wel moeten doen? Het is bekend dat alleenreizende kinderen veelal door mensensmokkelaars naar Europa gebracht worden. Gevolg aan deze oproep geven speelt mensensmokkelaars dus in de kaart. Als het kinderen zijn waarvan de ouders ook in datzelfde opvangcentrum zitten, dan komt ongetwijfeld het latere probleem van nareizen aan de orde met daaraan gekoppeld nog meer asielaanvragen en latere naturalisaties. Hier moeten we dus lokale opvang voor zoeken of verbetering van de situatie in de opvangcentra. Wij moeten harder en consequenter, maar ook met meer geld, werken aan verplichte opvang in de regio. Niet langer ‘Gekke Henkie’ willen zijn, maar wel correct en vooral financieel bijdragen aan oplossingen.

Kindvluchtelingen (2)

Volg ’t goede voorbeeld

De conclusie in het artikel Kinderen in nood moeten welkom zijn, net als toen (12/5) van Leo Lucassen is me uit het hart gegrepen. Ik denk zomaar dat vrijwel iedere weldenkende Nederlander het eens is met de inhoud van de laatste alinea, waarin VVD en CDA worden opgeroepen hun standpunt te herzien en Nederland te laten aansluiten bij andere Europese landen, die wel bereid zijn kinderen die al jaren in vluchtelingenkampen zitten, op te vangen. Als lezers ‘hun’ politieke partij laten weten hun stem bij de eerstvolgende verkiezingen te laten afhangen van het standpunt ten aanzien van deze kwestie, dan komt er toch wel beweging in? Het is een schande dat Nederland verzaakt!

Reclame

Welke stijl?

Het kledingmerk Suitsupply is een nieuwe campagne gestart. In abri’s zie ik Jort Kelder in strak gesneden pak, de blonde haren achterovergekamd en de vuisten strijdbaar in de lucht, tegen de achtergrond van de wapperende nationale driekleur. De wervende tekst: „Back to business”. Op zijn Instagramprofiel schrijft Kelder: „Knipoog naar patriottische propaganda-affiches van weleer, maar de boodschap is helder: artsen bedankt, de helden van de zaak gaan nu weer aan het werk om ons aller welvaart te redden.” Wat een vitale beroepen toch, daar op de Zuidas.

„Kameraad Kelder, is dat niet wat nationalistisch?”, vraagt Kelder zichzelf af op Twitter. „Och, bijzondere omstandigheden vragen om grote gebaren in Sovjet-stijl.” Pardon? Wie vijf minuten googelt kan zelf vaststellen dat de ‘Sovjet-stijl’ er heel anders uitzag. Wapperende driekleur, sterke leider, gebalde vuisten; hier wordt door de reclamemakers rechtstreeks uit het vaatje van de NSB getapt. Persoonlijk knipoog ik alleen naar mensen die ik leuk vind.

En dat in de week van de Nationale Dodenherdenking. Ik word triest van de gedachte dat op de Dam waarschijnlijk nog steeds kransen hangen en dat Jort Kelder er mogelijk naast hangt. Te knipogen.

Correcties/aanvullingen

Groen herstel

In Economen pleiten voor groen herstel (9/5, p. E17) is sprake van steunpakketten van in totaal „biljarden euro’s”. Het gaat om biljoenen (dus duizenden miljarden) euro’s.

Verkeerde foto

In De splijtzwam die biomassa heet (8/5, p E4-5) is een foto gepubliceerd van een voormalige kolencentrale in Gelderland van destijds GDF Suez die al enkele jaren geleden gesloten is.