Agenten milder gestraft, klokkenluider vertrekt

Misstanden Politie Den Haag Twee agenten die betrokken waren bij de mishandeling van een arrestant in Den Haag krijgen minder straf. Een klokkenluider vertrekt.

Fatima Aboulouafa, Politie Den Haag.
Fatima Aboulouafa, Politie Den Haag. Foto Roger Cremers / ANP

Een Haagse politieagent die betrokken was bij het mishandelen van een arrestant van Marokkaanse komaf wordt toch niet ontslagen. Politiebaas Paul van Musscher trekt zijn strafontslag in. De disciplinaire straf van een andere betrokken agent is aanmerkelijk verlaagd.

Tegelijkertijd blijkt dat een van de klokkenluiders die de misstanden bij de Haagse politie aankaartte, teamchef Fatima Aboulouafa uit Leiden, zal vertrekken bij de politie. Ze vindt dat „de organisatie kritische mensen niet respecteert”. Er wordt onderhandeld over een vertrekregeling .

In december 2019 besloot Van Musscher dat vier agenten van politiebureau Hoefkade wegens het toepassen van „buitenproportioneel geweld bij een aanhouding” disciplinair gestraft moesten worden. De agenten waren in oktober 2018 betrokken bij een incident waarbij een man van Marokkaanse komaf door agenten werd achtervolgd en mishandeld, ook met een wapenstok. Een agent maakte beelden van de arrestant in de gang van het cellencomplex. Daarop is te zien dat de man nauwelijks nog kan lopen. De opnames werden gedeeld door agenten in een eigen appgroep.

Lees ook het interview met de Haagse politiechef Paul van Musscher Straffen zijn voor de agenten ‘hard gelag’

De zwaarste sancties waren strafontslag voor een agent en voorwaardelijk ontslag voor een collega. De agenten maakten bezwaar. Ze stelden dat ze tijdens het onderzoek naar de mishandeling werden overgeplaatst naar de politie in Gouda en daar extra taken kregen. Door ze te straffen zou het vertrouwensbeginsel worden geschonden, meenden de agenten.

Na adviezen van de landsadvocaat en politiejuristen heeft Van Musscher de sancties aangepast. Het ontslag is deze week veranderd in terugzetting in schaal en rang. De andere agent is voorwaardelijk gestraft in plaats van met een verlaging in rang.

De politie zegt de gang van zaken te betreuren. Er zijn bij de overplaatsing van de twee agenten „geen duidelijke afspraken gemaakt tussen hun leidinggevenden”, aldus een woordvoerder van de Haagse politie. „Wij trekken daar ook lessen uit.”

De misstanden op politiebureau Hoefkade kwamen aan het licht door meldingen van klokkenluiders. Een van hen, teamchef Fatima Aboulouafa, verklaarde dat de agenten de geuzennaam ‘Marokkanenverdelgers’ gebruikten. Dat kon na intern onderzoek niet worden bewezen.

Aboulouafa, die van agent op de Hoefkade gepromoveerd was tot teamchef in Leiden, werd in september vorig jaar naar huis gestuurd omdat ze „niet in verbinding” zou staan met de politie. Een aantal teamchefs in de Haagse eenheid wilden niet meer met haar samenwerken.

De politie hoopte „een nieuwe plek” voor Aboulouafa te vinden. „In het laatste gesprek heeft Aboulouafa aangegeven met de korpsleiding in gesprek te willen over het beëindigen van haar dienstverband bij politie. De politie respecteert die wens en is op zoek naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is”.

Aboulouafa zegt te vrezen „op enig moment teruggepakt te worden door het old boys network”. Ze werkte ruim 25 jaar bij de politie.