Aantal betalende lezers dagbladen licht gestegen

Het aantal betalende lezers van dagbladen is in 2019 met ruim 4.000 (0,2 procent) gestegen naar 2.611.586, blijkt uit het jaarverslag van brancheorganisatie NDP Nieuwsmedia. In 2018 daalde het aantal lezers nog 0,7 procent. De groei is uitsluitend te danken aan digitale uitgaven, waardoor zelfs een geringe stijging is geboekt in totale opbrengsten uit de lezersmarkt (864 miljoen euro, 2018: 860 miljoen); 6 procent van de betaalrelaties is nu uitsluitend digitaal, 94 procent nog altijd papier of hybride.