Brieven

Hoger onderwijs

Wie denkt er aan de student? Overheid, grijp in!

Foto ANP

Wij maken ons zorgen over onze studenten. Er is weinig oog voor hun positie bij politici en in de publieke opinie, maar ook zij hebben ernstig te lijden onder de coronacrisis: stages kunnen niet binnen de geplande termijn worden voltooid; excursies zijn onmogelijk, maar zijn zonder meer niet vervangbaar door online onderwijs; veel studiemateriaal in bibliotheken en archieven is ontoegankelijk, waardoor studenten die scripties schrijven onderwerpen moeten bijstellen; en ondanks dat we ons uiterste best doen om studieprogramma’s online door te laten gaan, gaan veel studenten achterlopen. Maar het enige wat we van minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) vernemen is dat het studiejaar tot 1 september loopt en dat het met herkansingen wel zal lukken, en dat studenten geld kunnen bijlenen. Deze onzekerheid zal zeker de aanmeldingen van nieuwe studenten beïnvloeden, wat weer flinke gevolgen kan hebben voor de financiering van de opleidingen. We mogen de studenten niet aan hun lot overlaten. De overheid moet een verlengde studieduur financieren en maatregelen nemen zodat studenten hun studie kunnen afmaken zonder zich nog dieper in de schuld te moeten steken. Ook is het hoog tijd om vertrouwen te geven aan aankomende studenten, ook die uit het buitenland, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat het wel degelijk zinvol is om in september aan een universitaire studie te beginnen. Dit zijn kwesties die niet door de afzonderlijke universiteiten kunnen worden opgelost, maar waarin de regering zo snel mogelijk actie moet ondernemen.


hoogleraren en afdelingsvoorzitters, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam