Brieven

Brieven 13/5/2020

Motoren (1)

Behoud de rust!

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) overweegt het theorie-examen voor een motorrijbewijs te schrappen voor ervaren automobilisten. Argument: de motor past in de anderhalvemetersamenleving. De behoefte aan individueel reizen neemt toe. Het gaat om een rijbewijs, A1, voor lichte motoren. Of het maatschappelijk belang gediend is met nóg meer lawaaiproducerende motoren op de weg vraag ik mij af. Mijn eerste gedachte zou uitgaan naar een (elektrische) fiets. En als het dan toch een motor moet zijn: een elektrische motor. Zoals ook bij KLM het coronavirus wordt aangewend om te vergroenen, zou dat hier ook het geval moeten zijn.

Motoren (2)

Voor volksgezondheid?

Als neuroloog in een traumacentrum huiver ik bij Van Nieuwenhuizens voornemen om „serieus” te kijken naar een voorstel van de RAI vereniging om het theorie-examen te schrappen voor ervaren automobilisten. Motorrijders lopen vergeleken bij automobilisten een groter risico betrokken te raken bij ernstige ongevallen; ze raken hierbij ook vaker ernstig gewond en lopen een hoger risico te overlijden. Laten we forensen stimuleren om de meest veilige transportmiddelen te gebruiken en de maximumsnelheid blijvend verlagen. De voorgestelde maatregel is alleen in het belang van de branchevereniging van motorimporteurs en zeker niet in het belang van de volksgezondheid.

Euthanasiewet

De verdwenen wil

De Hoge Raad besloot onlangs dat een arts op basis van een schriftelijke wilsverklaring euthanasie mag uitvoeren bij iemand met diepe dementie, ook als die niet meer in staat is zijn wil mondelijk te bevestigen. Dit leidde tot kritiek van Boudewijn Chabot (Hoge Raad zet licht op groen voor doding diep demente ouderen, 1/5). Is dit werkelijk een bizarre verruiming van de mogelijkheden tot euthanasie? Als ik in mijn wilsverklaring opneem dat ik bij een uitzichtloos coma toestemming voor euthanasie geef, wordt dat geaccepteerd. In dat geval kan ik mijn wil toch evenmin bevestigen? Bij diepe dementie is het niet anders.

Dat de Hoge Raad zich zou laten leiden door zorgen over de toekomst van de zorg voor dementerenden, zoals Chabot suggereert, is even ridicuul als beweren dat het verbod op gewenste euthanasie een werkgelegenheidsproject van de zorg is.

Het nieuwe normaal

Schaf het weekend af

Het begint te klemmen en te schuren in de anderhalvemetersamenleving. Illustratief is de politie-inzet die de NS afgelopen zaterdag nodig had vanwege de drommen strandgangers die zich in de trein naar Zandvoort wilden wurmen. Zo zijn wij Nederlanders kennelijk gewired: in het weekend trekken we er massaal op uit – corona of geen corona. Toch werd de vrije zaterdag pas in de jaren zestig formeel ingevoerd. Daarvoor was het een gewone werkdag. Zolang de pandemie duurt zouden we het weekend moeten afschaffen. We herverdelen de werkweek over zeven dagen. Zo worden de bewegingen van mensen over de tijd (en dus de schaarse ruimte) verspreid. Waar stilstand tot staatssteun leidt, biedt een flexibelere, dynamische toekomst mogelijkheden. Volgens mij wordt het er alleen maar leuker en relaxter op, als we ons nu van het instituut weekend ontdoen.

Correcties/aanvullingen

Omzet Disney

In Beursweek (9/5, p. E4) stonden verkeerde kwartaalcijfers over Disney. De winst daalde in het eerste kwartaal, maar de omzet niet. Die steeg met 21 ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar naar 18 miljard dollar, mede dankzij een overname.