Directeur Writers Unlimited was lid van commissie die adviseerde over subsidie voor haar festival

Festival Writers Unlimited Ellen Walraven is de nieuwe baas van Writers Unlimited. Net voor benoeming zat ze nog in commissie die advies gaf over subsidiëring ervan.

Ellen Walraven in 2013
Ellen Walraven in 2013 Foto Werry Crone, Vleuten

Ellen Walraven (53), de nieuwe directeur van het internationale literaire festival Writers Unlimited, was vlak voor haar benoeming lid van de adviescommissie die moest bepalen of de subsidie van de gemeente Den Haag naar dát festival of naar het festival Crossing Border ging.

„Dus de vrouw die in de adviescommissie zat om Crossing Border geen sub[sidie] te verlenen maar Writers Unlimited wel wordt nu directeur?” was een van de vragen die oud-directeur van Crossing Border Michel Behre dinsdag per app binnenkreeg, naast de vele steunbetuigingen die hij nog steeds ontvangt om zijn festival te behouden.

Het antwoord op de vraag is ja. Walraven, die veel ervaring heeft als programmamaker en tot oktober 2019 als artistiek directeur van Theater Rotterdam, zat inderdaad in de commissie die cultuurwethouder Robert van Asten (D66) adviseerde Writers Unlimited voor de komende drie jaar meer subsidie te geven.

Daarnaast adviseerde diezelfde commissie dat Crossing Border – dat andere grote literaire festival in Den Haag – geen subsidie meer moet krijgen. De commissie vond het een probleem dat de twee festivals soms met de rug naar elkaar leken toe te staan: „De situatie en het veld overziende, drong zich aan de Commissie zeer nadrukkelijk de vraag op of het te verantwoorden is om twee zo volstrekt langs elkaar heen werkende organisaties, die een vergelijkbaar programma in dezelfde tijd van het jaar bieden, structureel en substantieel te blijven ondersteunen vanuit het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024.” Nee, luidde het oordeel van de commissie.

Als de wethouder het oordeel overneemt, verdwijnt Crossing Border.

Budget literatuur

Het probleem is dat het budget voor literatuur in Den Haag voor de komende drie jaar flink omlaag gaat, zo blijkt uit het advies. De snelste manier om die bezuiniging door te voeren is het wegsnijden van een van de twee festivals. Walraven was als kernlid van de adviescommissie een belangrijke factor in het bepalen welke van de twee festivals kon blijven.

Lees ook: Advies: geen subsidie voor cultuurfestival Crossing Border

Vanaf het moment dat Walraven solliciteerde bij Writers Unlimited in februari gaf ze aan de commissie door wat er speelde en zei dat ze dus geen advies meer kon geven waar het de literaire organisaties betrof, vertelt Johannes Leertouwer, voorzitter van de adviescommissie. „Ik snap dat het voor de buitenwereld raar overkomt, maar het advies is op een volstrekt integere wijze tot stand is gekomen.” Verdere toelichting op het tijdpad en wat er in de aanloop plaatsvond, wil Leertouwer niet geven.

Ook op de reden waarom ervoor is gekozen om de positie waarin de adviescommissie verzeild was geraakt na de sollicitatie van Walraven niet te verantwoorden in het meerjarenplan van de adviescommissie kan hij niet ingaan. „Navraag leert mij dat het reglement voorschrijft dat commissieleden die worden benaderd over de inhoud van een advies of een besluit dienen te verwijzen naar de gemeente.”

Na lang aarzelen laat ook de woordvoerder van wethouder van cultuur Robert van Asten (D66) weten geen commentaar te kunnen geven. „Dat is gebruikelijk”, mailt zijn woordvoerder.

Samenwerking

Ongeacht of Walraven zich heeft teruggetrokken waar het de uiteindelijke beoordeling van de subsidies betreft, blijft het probleem dat ze wel deelnam aan de gesprekken die gevoerd werden met de organisaties. Het gesprek met Crossing Border vond plaats op 7 november 2019. De commissieleden die dit gesprek met de directeur Michel Behre en het bestuur van Crossing Border voerden, waren Leertouwer en Walraven. „Zo’n gesprek duurt drie kwartier en er worden vragen aan je gesteld. Dat zijn nooit prettige gesprekken,” aldus Michel Behre. De samenwerking tussen Writers Unlimited en Crossing Border kwam tijdens dat gesprek al ter sprake. „Ik heb toen aangegeven dat we twee verschillende festivals zijn en dat je de verschillen juist moet koesteren”. zegt directeur Behre.

Farah Karimi, voorzitter van het bestuur van Stichting Writers Unlimited, die mede namens Walraven spreekt, zegt desgevraagd dat haar rol als adviseur geen moment ter sprake is gekomen tijdens het gesprek.

Het College komt medio juni met een ontwerp Kunstenplan. 8 oktober wordt het Kunstenplan vastgesteld door de gemeenteraad.

Correctie (14 mei 2020): In een eerdere versie van dit artikel werd de cultuurwethouder Robert van Aspen genoemd. Dat is onjuist. Hij heet Robert van Asten. Dat is hierboven aangepast.