Nieuwe editie Indische glossy is als een goede ‘soto’

Tijdschrift De Indisch-Nederlandse glossy Pinda* krijgt een vervolg: Pindah*, ‘verhuisd’ in het Indonesisch. De tweede editie is journalistieker en minder ‘tempo doeloe’. ,,Gevarieerd als een goede soto.”

Cover van de nieuwe glossy Pindah*, het journalistieke vervolg op Pinda*. Beeld Pindah*

Het eenmalige tijdschrift PINDA*, voor en door mensen met Indische roots, blijkt een vervolg te krijgen. Vanaf deze dinsdag ligt PINDAH* in de winkel: met een ‘h’ erachter dus. Filmproducent San Fu Maltha, die als adviseur bij het eerste nummer betrokken was, is nu hoofdredacteur van het blad.

Een behoorlijke groep vond de geuzennaam Pinda*, die ook verwees naar de glossy LINDA* niet leuk. Maltha: „Pindah is Indonesisch en betekent ‘verhuisd’. Want dat is wat de mensen van de eerste generatie hebben gedaan: ze hebben hun oude moederland vaarwel moeten zeggen en zijn verhuisd naar Nederland”. En dat gebeurde, zo memoreert de website pindah-magazine.nl, nadat zeventig jaar geleden de oude kolonie Nederlands-Indië was overgedragen aan de nieuwe Republiek Indonesië.

Subsidie

De oude Pinda* was met subsidie van het ministerie van VWS tot stand gekomen. Op de site van Pindah* wordt vermeld dat meer dan 45.000 exemplaren van de eerste editie zijn verkocht. Gemeld wordt ook dat te veel gedrukte exemplaren, volgens afspraak met het ministerie, gratis zijn verspreid in huizen voor Indische ouderenzorg.

Maltha: „Omdat de Pinda* zo’n succes was, heeft de Stichting Indomedia uitgever MIMM overtuigd om commercieel door te starten en dat is Pindah* geworden. Overigens, ook nu zullen we na verloop van tijd eventuele niet-verkochte exemplaren gratis verspreiden in tehuizen voor Indische ouderen.”

De ondertitel van Pindah* is: ‘De glossy met een Nederlands-Indisch tintje’. En dat weerspiegelt volgens Maltha de wens een einde te maken aan het eeuwige schuren binnen de Indische gemeenschap tussen mensen met uiteenlopende herkomst, afkomst en kleur. Hij benadrukt dat het tijdschrift de diversiteit wil laten zien.

Meer nog dan het eerste nummer is Pindah* een tijdschrift dat ook actuele ontwikkelingen volgt. De kwestie van de onderdrukking van de provincie Papoea bijvoorbeeld in het uiterste oosten van de archipel, die voortduurt onder de Indonesische regering. Maar ook het voortgaande streven van Molukkers, die blijven geloven in de vrije Republik Maluku Selatan, komt aan bod.

Lees ook de recensie van de Pinda*: Een Indische glossy voor iedereen

De soto-formule

Daarnaast is Pindah* ook een glossy met nadruk op fotografie, en licht verteerbare onderwerpen op het terrein van voeding, cultuur en kleding. Maar ook met journalistieke onderwerpen. Maltha zegt dat hij geprobeerd heeft – zoals in het artikel ‘Tabeh Indië’ naar voren komt – de smaak van alle ingrediënten tot zijn recht te laten komen in de formule, „zoals in een goede soto” (Indonesische soep).

Zo staat in Pindah* behalve bijvoorbeeld een serie portretten van de derde en vierde generatie, ook een verhaal van oud-NRC-redacteur Marc Chavannes, nu verbonden aan De Correspondent. Chavannes vertelt over zijn Indische afkomst, die hij in de vorm van een briefwisseling van zijn vader met diens ouders, zijn hele leven in een rieten koffertje („de pindamand”) met zich meesleept. Maar nog nooit had opengemaakt. Over zijn in Indië geboren vader schrijft Chavannes dat die „er een moeilijk vervulbaar verlangen naar thuis” aan had overgehouden. En: „Dat herken ik.”

Maltha wil geen magazine maken dat geheel in het teken staat van tempo doeloe, de goeie oude tijd in Indië. „We hebben juist ook stukken die de harde kanten van de historie beschrijven.” Zo schrijft Hans Moll, ook oud-NRC, over de bloedige bersiap-periode na de uitroeping van de onafhankelijkheid.

Verkooppunten

De komende periode wordt het spannend hoe het verder gaat met het tijdschrift, zegt Maltha. Er zijn al zesduizend nummers online verkocht. Maar door de coronacrisis is het aantal verkooppunten voor het papieren tijdschrift gedaald tot 2.200.

Afhankelijk van het succes van dit exemplaar van Pindah* wordt besloten of er, volgend jaar, weer een exemplaar zal verschijnen. „Onthou: dekolonisatie, bersiap, rechtsherstel, backpay zijn geen wederzijds exclusieve waarheden. Nee, we willen zo evenwichtig mogelijk een platform zijn voor mensen die hun deel van het verhaal willen vertellen.”