Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

Na elke persconferentie van premier Rutte stroomt onze mailbox vol. Ook na die van woensdag. Veel lezers bleken in opperste verwarring, vooral over mondkapjes: „Chaos”, oordeelde Piet Boonekamp, „willekeur”, vond Chris Pilgram. Maar, voor het eerst in lange tijd kregen we ook weer aardig wat brieven over andere onderwerpen. Uw nieuwe normaal, met op de achtergrond een rondwarend virus.

Veel van die post ging over de Dodenherdenking. Die was voor velen indrukwekkender dan ooit – en dat komt dan toch ook weer door de omstandigheden: de lege Nieuwe Kerk en Dam. De „enscenering” was „op nul gezet”, zag Jan Grolleman, met „spraakmakend” resultaat. Pepijn Zwaanswijk bracht een ode aan de cultuurdragers bij deze buitengewone herdenking. „Dan blijkt cultuur van onschatbare waarde voor de identiteit van Nederland”, schreef hij. Karel Raaijen merkte in dit verband op dat burgemeester Halsema „niet erg tekstvast” was tijdens het volkslied. Hij wil haar de volledige tekst toesturen.

Veel lezers gingen specifiek in op de „monumentale rede” (Dick Manten) van de koning en wat hij daarin zei over Wilhelmina. Niet iedereen was daar overigens even gelukkig mee. „Overgrootmoeder-bashing”, noemde Albert Kok het, dat zou aansluiten bij „een modieuze tendens om historische feiten aan de huidige politiek correcte inzichten aan te passen”. Piet Goris vroeg hierbij om „bedachtzaamheid” als „kennis van nu” in het spel komt.

„Het minste wat we kunnen doen is niet wegkijken”, zei de koning. Enkele lezers koppelden dat aan de actualiteit. Onder anderen Rob Mommers, Tom Segaar en Carine Weve schreven over (gebrek aan) opvang van vluchtelingkinderen van Griekse eilanden. „Ik hoor geen Kamerbreed protest tegen deze harteloosheid”, schreef Mommers. Weve: „Hallo... kunt u mij horen...?”

chef Opinie