Podcast

Hoe nu ook de democratie uit de lockdown komt

De wetenschap maakt langzaam maar zeker weer plaats voor politieke keuzes.

De komende weken gaat Nederland ‘stap voor stap’ weer van het slot. Dat is niet zonder risico, als blijkt dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames toeneemt, dan wordt het deze week gepresenteerde stappenplan aangepast. Het kabinet legt de verantwoordelijkheid voor versoepeling dus voor een groot deel bij de samenleving.

In deze Haagse Zaken hoor je van Barbara Rijlaarsdam over de omslag die in vrij korte tijd plaatsvond: van niets mag, naar dit mag er de komende tijd. Folkert Jensma vertelt over de democratische legitimiteit van de vrijheidsbeperkende maatregelen die de afgelopen weken zijn genomen. Hoe ver kun je gaan met crisismaatregelen voordat het de democratische rechtsstaat schaadt?

Luister ook de vorige aflevering van Haagse Zaken: Vijf voorwaarden voor versoepeling.