Brabants bestuursakkoord gaat op gevoelige dossiers op zoek naar ‘draagvlak’

Bestuursakkoord De nieuwe Brabantse coalitie moet bepaald beleid rond klimaat en stikstof uitvoeren, maar wil wel nog kijken of er nog enige bewegingsruimte is, blijkt uit de plannen die donderdag zijn gepresenteerd.
De vergaderzaal van Provinciale Staten in Den Bosch. Archiefbeeld.
De vergaderzaal van Provinciale Staten in Den Bosch. Archiefbeeld. Foto Rob Engelaar/ANP

De nieuwe Noord-Brabantse coalitie van VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant heeft donderdag het nieuwe bestuursakkoord gepresenteerd. De provincie moet bezuinigen, gaat voor gevoelige dossiers als klimaat en stikstof bovenal op zoek naar „draagvlak” en wil nauwer samenwerken met de agrarische sector. De partijen willen verder meer directe democratie in de provincie en hebben afgesproken dat ze op punten die niet in het akkoord zijn uitgewerkt ook samenwerking kunnen zoeken met partijen buiten de coalitie.

In het akkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ hebben de partijen hun plannen uiteengezet voor de komende jaren. Op allerlei punten, zoals de plaatsing van windmolens en de manier waarop met boeren wordt omgegaan, zeggen de partijen op zoek te gaan naar meer draagvlak onder de inwoners van de provincie. Als dat er onvoldoende is, gaan bijvoorbeeld plannen voor de energietransitie niet door.

Uitwerking

De partijen hebben ook afgesproken dat ze het op punten die niet in het akkoord staan oneens kunnen zijn, en dat er ook samengewerkt kan worden met andere partijen. „We stappen op een rijdende trein en zetten gaandeweg een eigen nieuwe koers uit.” Verder zijn er plannen om te experimenteren „met draagvlakmetingen, digitale methodes om Brabanders te raadplegen en nieuwe manieren om de Brabantse bevolking te betrekken bij besluitvorming” en wordt een correctief referendum mogelijk. De coalitiepartijen zeggen zich aan de uitslag van een referendum te committeren.

Op een deel van de punten moeten de plannen nog concreter uitgewerkt worden. Zo erkennen de partijen dat de stikstofuitstoot omlaag moet en zal het landelijke beleid worden uitgevoerd, maar wil de coalitie eerst nog in gesprek met „alle sectoren” om te kijken hoe precies. Ook wordt gekeken of de Natura 2000-gebieden „aangepast” kunnen worden. Ook dit wordt niet nader toegelicht. Duidelijk is wel dat er op vrijwel alle beleidsterreinen, inclusief natuur, samengewerkt zal worden met bedrijven.

Bezuinigingen

Noord-Brabant moet de komende jaren bezuinigen, zeggen de partijen. De rente staat laag en het dividend op de Essent-gelden (het geld dat is verdiend met de verkoop van het energiebedrijf aan RWE) loopt terug. De begroting wordt van 774,5 miljoen euro in 2020 teruggeschroefd tot 534,3 miljoen in 2022, en het jaar erop 544,7 miljoen. Cultuur wordt voortaan ondergebracht onder het beleidsprogramma Vrije Tijd en Erfgoed (dat was Cultuur, Erfgoed, Samenleving en Sport) en moet 7 miljoen euro per jaar bezuinigen.

In het bestuursakkoord wordt wel een belangrijke slag om de arm gehouden vanwege het coronavirus. Brabant is relatief zwaar getroffen en zal alles in het werk moeten stellen om de gevolgen voor zowel de volksgezondheid als de economie te beperken. Het akkoord is leidend, maar de coalitie houdt zich „niet halsstarrig vast aan een dogmatische uitvoering”, schrijven de partijen. „Waar nodig wijken we af als deze situatie daarom vraagt. Deze crisis te lijf gaan is de komende periode het belangrijkste wat we doen, en zal veel van onze aandacht vragen.”