Brieven

Brieven 6/5/2020

Euthanasiewet

Complotdenken

Boudewijn Chabot vraagt zich af of de Hoge Raad het doodmaken van diepdemente mensen vergemakkelijkt omdat de zorg voor deze groep een te grote last voor de samenleving zal worden (Hoge Raad zet licht op groen voor doding diep demente ouderen, 2/5). Het is nogal wat om onze hoogste rechtsinstantie, waar, nemen wij aan, het zuiverste geweten van onze rechtsstaat huist, te verdenken van anticiperende zorgen over de rijksbegroting. Chabot houdt geen rekening met wat mensen over zichzelf besloten toen zij nog konden nadenken over de mogelijkheid dat zij dement en wilsonbekwaam zouden worden. Dat zij niet wilden eindigen in foetale houding, ontzield en ontluisterd en nog geen schaduw van de persoon die zij ooit waren. Kennelijk is die moraliteit van minder belang dan „het taboe op het doden van een weerloos mens”. Het lijkt hier niet te gaan om het belang van de weerloze patiënt, zoals Govert den Hartogh, emeritus hoogleraar ethiek, in 2017 al schreef, maar om het niet kunnen overschrijden van de eigen morele grens. Daar is niets op tegen, artsen mogen om eigen redenen een euthanasieverzoek weigeren. Maar dat valt de Hoge Raad niet te verwijten.

Persoonsgegevens

Toegang databrokers

De overheid adviseert de NL-Alert-app te verwijderen omdat deze persoonsgegevens lekt naar derde partijen (Grapperhaus: datalek bij NL-Alert, verwijder app van telefoon, 1/5). Het deed mij denken aan een artikel van Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis uit 2014 in De Correspondent over de Bijenkorf-app: Dit gebeurt er allemaal onder de motorkap van je smartphone. Na installatie verschaften tientallen databrokerbedrijven zich toegang tot de testmobiel om iedere paar seconden (privacygevoelige) data op te halen, die de brokers direct online aanboden aan de hoogste bieder.

De vraag is: hoe verschaffen zij zich toegang tot een mobiel na de installatie van de app? Het belang hiervan is nog niet doorgedrongen bij appbouwers en beleidsmakers. Ik heb de brokers nooit expliciet toestemming gegeven, zoveel is zeker. De toegang moet derhalve in de bouwstenen van een app zitten waarmee ontwikkelaars de app bouwen. Hebben ze die bouwstenen ‘gratis’ van internet geplukt? Ik heb het antwoord niet, maar het is wel een antwoord dat moet komen, wil het massaal lekken van persoonsgegevens naar onbekende bedrijven met commercieel gewin stoppen.

Risicogroep

Bescherm zwangeren

De scholen gaan weer open; iedereen die daar werkt gaat weer aan de slag, met uitzondering van de risicogroepen. Maar die zijn erg smal omschreven. 70-plussers horen erbij, maar zijn mensen boven de 60 niet ook kwetsbaar? Vrouwen die langer dan 28 weken zwanger zijn vallen er ook in, door de grotere buik en het risico op ademhalingsproblemen. Maar zouden niet alle zwangere vrouwen uit voorzorg in de risicogroep geplaatst moeten worden? Er is nog maar weinig bekend over het effect van Covid-19 op het ongeboren kind. Het virus is te nieuw om hier goede data over te hebben. Daarbij hebben zwangere vrouwen een verzwakt immuunsysteem. Het VK rekent ze wel tot de risicogroep. Het is een goed streven dat de overheid versoepeling van de lockdown onderzoekt, maar zwangere vrouwen horen in deze proef niet thuis!

Correcties/aanvullingen

50Plus

In het artikel 50Plus-pitbull voelt zich verraden (NRC, 05/05, p. 16) staat abusievelijk dat het Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten na haar vertrek bij de Partij voor de Dieren gesproken heeft met Jan Nagel, oprichter en erevoorzitter van 50Plus, over de oprichting van een eigen partij. Fractievoorzitter Henk Krol van 50Plus had haar weliswaar geadviseerd om contact op te nemen met Nagel, maar het gesprek heeft vervolgens niet plaatsgehad.