Brabantse coalitie stelt FVD-gedeputeerde voor op Energie

Politiek De VVD, CDA, FVD en Lokaal Brabant hebben hun beoogde gedeputeerden bekendgemaakt. Het CDA wil Tweede Kamerlid Erik Ronnes benoemen.
CDA-Kamerlid Erik Ronnes tijdens een debat in 2018. Hij is voorgedragen als gedeputeerde voor Ruimte en Wonen in Noord-Brabant.
CDA-Kamerlid Erik Ronnes tijdens een debat in 2018. Hij is voorgedragen als gedeputeerde voor Ruimte en Wonen in Noord-Brabant. Foto Alexander Schippers/ANP

De vier coalitiepartijen in Noord-Brabant hebben hun kandidaten voor de Gedeputeerde Staten bekendgemaakt. VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant hadden zeven portefeuilles te verdelen. De gedeputeerden namens Forum voor Democratie worden waarschijnlijk verantwoordelijk voor Energie, Erfgoed en Bestuurlijke Vernieuwing en voor Water en Bodem. Het CDA stuurt Tweede Kamerlid Erik Ronnes.

Enkele van de zwaarste portefeuilles gaan in Brabant naar de VVD: Mobiliteit, Financiën en Organisatie en Economie, Kennis en Talentontwikkeling. Het CDA wordt verantwoordelijk voor Ruimte en Wonen (hiervoor is Ronnes voorgedragen) en Landbouw en Voedsel en Natuur - waarvoor de partij Elies Lemkes-Straver als enige vrouw naar voren schuift. Wil van Pinxteren, nu nog als eenmansfractie namens Lokaal Brabant lid van de Provinciale Staten, zou gedeputeerde voor Vrije Tijd, Bestuur en Veiligheid worden.

Tegen transitie naar duurzame energie

De gedeputeerden die FVD voordraagt zijn Eric de Bie en Peter Smit. De Bie is de huidige voorzitter van de Brabantse Provinciale Statenfractie. Peter Smit was wethouder voor de lokale partij Algemeen Belang in Oisterwijk, maar werd half april door de gemeenteraad aldaar weggestuurd omdat hij zijn ambitie had uitgesproken om namens FVD gedeputeerde te worden. De coalitie in de raad (inclusief zijn eigen partij en het CDA) vond „het gedachtegoed” van die partij te ver afstaan van het raadsakkoord en het lonken van de wethouder naar FVD daarom „onacceptabel”.

De beoogde portefeuilles voor De Bie en Smit zijn respectievelijk Energie, Erfgoed en Bestuurlijke Vernieuwing en Water en Bodem. Die werkgebieden raken ook aan het stikstofbeleid in de provincie, het thema waarop de vorige coalitie onder druk van de door FVD gesteunde boerenprotesten barstte. Wat energiebeleid betreft is de partij tegen de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, tegen windmolens en zonneweides en tegen milieu- en klimaatsubsidies. Hoe de standpunten van FVD vorm krijgen, blijkt donderdag. Dan wordt het coalitieakkoord gepresenteerd.

CDA

De Brabantse formatie werd landelijk nieuws omdat er voor het eerst een coalitie gevormd zou kunnen worden met FVD - iets waartegen met name binnen het CDA verzet bestond. Uiteindelijk ging de partij onder voorwaarden toch akkoord, nadat uit een peiling onder leden van de provincieafdeling was gebleken dat een nipte meerderheid daar geen principiële bezwaren tegen zei te hebben.

Ondanks een oproep van een aantal prominente CDA’ers besloot de landelijke top niet om deelname aan een coalitie met FVD tegen te houden. De kwestie is aan de provincie, stelde de partij in Den Haag. Daarbij werd ook gewezen op het voor het CDA belangrijke subsidiariteitsbeginsel: op hoger (landelijk) niveau moet men zich vooral zo min mogelijk bemoeien met het beleid op lager (in dit geval provinciaal) niveau. Hoe dan ook lijkt de voordracht van Tweede Kamerlid Ronnes die waterscheiding enigszins te doorbreken.

Correctie (6 mei 2020): In een eerdere versie van dit bericht stond dat Ronnes is voorgedragen voor de portefeuille „Ruimte en Wonen en Landbouw” en Lemkes-Straver voor „Voedsel en Natuur”. De portefeuilles zijn ‘Ruimte en Wonen’ en ‘Landbouw, Voedsel en Natuur’. De fout is verbeterd.