Zelfstandige duiker

Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal: fiscaal recht, arbeidsrecht, Europees recht.

Hij is als eenpitter werkzaam in de olie-, gas- en offshore-industrie. Hij geeft onder meer leiding aan duikers die tot een diepte van vijftig meter werkzaamheden uitvoeren. Zelf is hij ook werkzaam als saturatieduiker. Met de Belastingdienst krijgt hij onenigheid over zijn inkomensaangiften over 2013 en 2014. De man heeft resultaten behaald met zijn activiteiten als saturatieduiker opgegeven als winst uit onderneming, ook past hij de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en mkb-winst-vrijstelling toe. Onterecht meent de fiscus. Het hof in Den Bosch boog zich onlangs over de vraag of de man een zelfstandige is, zoals hij zelf zegt, of niet, zoals de fiscus claimt. Volgens de man is hij ondernemer: bij zijn werkzaamheden loopt hij veel risico, als hij ziek is wordt hij niet betaald, volgt op eigen kosten opleidingen om zijn expertise op peil te houden. Het hof stelt echter dat de man onvoldoende zelfstandig is: hij werkt vrijwel uitsluitend voor één opdrachtgever – het enige bedrijf in Nederland dat een schip heeft dat geschikt is voor saturatieduiken – en hoewel hij een risicovol beroep uitoefent, doet hij dat niet als ondernemer. De inkomsten als saturatieduiker zijn resultaten uit overige werkzaamheden.