Brieven

Ouderschapsverlof 50 procent betaald verlof is een wassen neus

Foto Getty Images

De Nederlandse overheid gaat ouderschapsverlof gedeeltelijk vergoeden (Verlof voor ouders nu ook betaald, 5/4). Ouderschapsverlof is belangrijk voor de ouder-kindrelatie, om langer borstvoeding te kunnen geven, voor gendergelijkheid, om de arbeidsmarktpositie van vrouwen te versterken, voor het mentale welzijn van ouders en om betaald werk en zorg makkelijker te kunnen combineren. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat het volledig betaald is. Door slechts 9 van de 26 verlofweken te betalen, op een niveau van 50 procent van het dagloon, maakt het kabinet ouderschapsverlof nauwelijks toegankelijker. De Europese Commissie hanteerde voorheen de norm dat goed betaald verlof zorgt voor het behoud van ten minste twee derde van het inkomen voor het grootste gedeelte van de verlofperiode. Slechts vijftien Europese landen voldeden vorig jaar aan die norm. Nederland niet, met het nieuwe beleid ook niet. Voor gezinnen die minder te besteden hebben is dit aanbod een wassen neus. Veel ouders hebben moeite rond te komen en kunnen het zich niet permitteren 9 weken de helft van hun salaris te ontvangen. Zeker alleenverdieners en alleenstaande ouders. Ook voor de meeste vaders in heterostellen wordt het verlof niet toegankelijker. De beslissing of er verlof wordt genomen, en zo ja door wie, is vaak financieel. Vrouwen krijgen structureel minder betaald, waardoor moeders bij gedeeltelijke vergoeding onevenredig meer gebruik maken van het verlof. De toch al hardnekkige loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt hiermee in stand gehouden. Wil het kabinet ouderschapsverlof daadwerkelijk toegankelijk maken voor alle ouders – zoals het beweert – is volledig betaald verlof noodzakelijk.

, sociologen gespecialiseerd in werk en zorg (verlofregelingen)