Opinie

Codewoord

Het nieuws over het codewoord voor huiselijk geweld (‘Masker 19’) doet mij denken aan mijn studentenbaantje als portier bij de zij-ingang van de schouwburg. De mevrouw van de kassa annex boekwinkel belde en vroeg of de NRC al geleverd was. Ik zei dat ik het niet wist. Ze herhaalde haar vraag dringend en eiste daarna dat ik het de directeur zou vragen. Ik belde naar de directeur maar de adjunct nam op. Zij antwoordde geërgerd dat zij niet over de levering van de NRC ging. Op de achtergrond hoorde ik de directeur plots zeggen: „De NRC, jezus!” Hij nam de hoorn en zei: „Ik kom eraan, bel de politie. Het is een overval!”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl