Brieven

Hans Calmeyer (2) Geen zuivere heldenIn…

Hans Calmeyer (2)

Geen zuivere helden

In 1965 schreef Hans Calmeyer een brief aan dr. Jacques Presser, waaruit blijkt hoezeer hij onder de indruk was van Pressers net verschenen werk Ondergang: „Uw onderwerp, dat u terecht Ondergang noemt, heeft mij in de greep gehouden sinds 1941. Degenen die in de positie waren om in die dagen iets uit te richten, moeten wel concluderen: het was te weinig, te weinig! Wanhoop is wat ons rest. Wanhopig blijven is geboden wanneer we proberen inzicht te krijgen in wat er gebeurd is.” In het artikel over Calmeyer in NRC (28/4) krijgen we een wel heel versimpelde kijk op de geschiedenis voorgeschoteld, alsof het erom gaat de helden netjes van de slechterikken te onderscheiden. Hans Calmeyer is een omstreden figuur, zelfs voor mensen die door zijn gunstige beslissing zijn gered. Maar Calmeyer was zeer beslist geen nazi en is nooit lid van de NSDAP geweest. En terwijl hij menig verzoek heeft afgewezen met noodlottige gevolgen, heeft hij zelf niemand naar Auschwitz gestuurd. Als iemand die met haar hele familie door een gunstige beslissing van Calmeyer is gered, buig ik mijn hoofd voor Femma Fleijsman, die – net zo oud als ik, 92 – tot de door Calmeyer ‘afgewezen gevallen’ behoorde en een half jaar in Auschwitz heeft doorstaan. Wanhoop is wat ons rest, aldus Calmeyer, en ook verdriet, omdat, in de woorden van Natalia Ginzburg, „wij weten dat wij ons bij het huilen niet vergissen, omdat het buiten kijf staat dat de wereld die ons ten deel is gevallen tranen waardig is.”


auteur van Shedding Our Stars. The Story of Hans Calmeyer and How He Saved Thousands of Families Like Mine
(2019). (Met hulp van Barbara Jiskoot, Utrecht.)

Exitstrategie

Digitale thermometers

Veel Nederlanders zullen bij een verlichting van de lockdown weer aan het werk gaan. Hierdoor zal weer van het openbaar vervoer gebruik worden gemaakt. Mondkapjes zouden dit mogelijk moeten maken. Maar vergeet de digitale thermometer niet! Omdat koorts een van de symptomen van het Covid-19, is in China is reeds ervaring opgedaan met controles bij reizigers met digitale thermometers.

Ook kun je met een thermometer-app thuis je temperatuur opmeten. Verhoging? Niet naar werk! Vergeet dit instrument niet in het vervolg op de intelligente lockdown.

VIdeovergaderen

Geen plek voor haantjes

Online vergaderen heeft inderdaad voordelen (Videovergadertijger, leer nieuwe kunstjes, 29/4). Veel gebakken lucht rondom vergaderingen verdwijnt. Het leidt bovendien tot meer kansen voor introverte mensen die het rumoer en het fysieke imponeergedrag van extroverte collega’s niet altijd waarderen. Omdat men zich minder bekeken voelt zal men zich beter kunnen concentreren op de inhoud. Ik zou daar nog aan willen toevoegen dat ook het simpele telefoongesprek een herwaardering verdient!

Samenwerking CDA-FVD

Ophef is tekenend

Allerlei oud CDA-prominenten duiken ineens op om te waarschuwen voor samenwerking van CDA-Brabant met FVD. De rechtsstaat zou gevaar lopen. Maar die loopt juist gevaar door de gevestigde partijen. Door partijen uit te sluiten, respecteren ze de verkiezingsuitslagen niet en sluiten ze een groot deel van de bevolking op voorhand uit.

Correcties/aanvullingen

Bekerfinale

Briefschrijver Jan Coen van Elburg (Speel de bekerfinale!, 28/4, p. 17) komt niet uit Rotterdam, maar uit Utrecht.