Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

Lang kregen we vooral post over de ziekte zelf. Afgaande op onze mailbox drong deze week het besef door dat de coronacrisis ook gepaard gaat met een economische crisis zoals de meesten van ons die nog nooit hebben meegemaakt.

U schreef ons in dit verband over de steun aan KLM. Een enkele lezer vond de 2 à 4 miljard euro gepast omdat het bedrijf een centrale rol in de Nederlandse economie heeft – „logisch en verstandig”, aldus Jan Tolsma. Maar de meeste brieven waren kritisch. „Waarom KLM wel en Italië niet?, wilde Hans Helger weten. Als KLM „too big to fail” is voor de Nederlandse economie, dan geldt hetzelfde voor Italië in Europees verband. Waarom, betoogde hij, wil Nederland dan wel voorwaarden voor Italië en niet voor KLM?

Over die voorwaarden heeft u wel wat ideeën. Veel lezers suggereerden dat dit het moment is om de luchtvaart klimaateisen op te leggen. „Dwarsliggers”, vindt Harry Grosveld, „verspelen hun landingsrechten”. Dat het kabinet nu steun geeft aan een sector „die geen enkel duurzaam toekomstperspectief heeft” is volgens Leon Commandeur, „een dikke middelvinger” naar de planeet en naar andere sectoren die het lastig hebben. „Ik zie niet in waarom we passagiers vanuit heel Europa naar Schiphol moeten slepen om ze naar een ander continent te vervoeren”, schreef Henk Riphagen.

Wordt de broekriem aangetrokken, dan moeten piloten („chauffeurs”, meent Dik Samsom) ook inleveren, schreven enkele lezers. Niek Santen wil dat hun salarissen vanwege de staatssteun in lijn komen met de ‘Wet Normering Topinkomens’. Als de KLM-top afziet van bonussen, dan kunnen ook frequent flyers helpen ‘de koninklijke’ overeind te houden, schrijft Paul Arlman. Bijvoorbeeld door hun miles, goed voor gratis tickets, op te geven Zelf is hij goed voor „zo’n half miljoen miles”, schrijft hij. Alle beetjes helpen.

chef Opinie