Brieven

Wereldorde

Sterk leiderschap van China? Nou nee

Foto REUTERS

Geopolitiek expert Ian Bremmer stelt in NRC dat China momenteel meer leiderschap toont dan de VS en de EU (‘De grote vraag is of corona leidt tot een nieuwe Koude Oorlog’, 28/4). Ondanks dat Bremmer zelf zijn uitspraak relativeert, moeten we vraagtekens zetten bij het zogenaamde sterke leiderschap van China. Blik eens terug op alle ingestorte scholen, waarvan de ondermaatse bouw pas bij aardbevingen aan het licht kwam, de SARS-epidemie, besmet babyvoedsel als gevolg van slechte regelgeving en nu de uitbraak van het coronavirus. Ongelukken? Nee, het zijn de directe gevolgen van slecht leiderschap. Xi Jinping doet zich graag voorkomen als een sterk leider, maar hij laat juist zien dat het onmogelijk is leiding te geven aan meer dan een miljard mensen. Xi heeft de leiding over zijn bestuursfunctionarissen en andere ja-knikkende partijbonzen, maar alles wat er verder gebeurt in het grote China lijkt aan zijn zicht te worden onttrokken. Zie de uitbraak van het coronavirus. Het plaatselijke bestuur van Wuhan heeft er in het begin alles aan gedaan om de crisis weg te moffelen, opdat de grote leider het niet zou merken. ‘Niks aan de hand.’ Het toont aan dat tiranniek centraal bestuur niet werkt. Xi heeft het te doen met gebrekkige informatie van samenspannende onderdanen die besturen ondergeschikt maken aan het ego van één man. Laten we eerlijk blijven: de huidige coronacrisis hebben we te danken aan slecht tiranniek bestuur. Reden te meer om het leiderschap van China met een korreltje zout te nemen en te blijven vertrouwen op onze eigen democratische instituties om deze crisis te lijf te gaan.


docent politieke filosofie aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie