Topambtenaar Den Haag vertrekt na integriteitsonderzoek

Amare De gemeente liet onderzoek doen naar de rol van Henk Harms bij de bouw van cultuurcomplex Amare, het vroegere Spuiforum. Daaruit is onder meer gebleken dat Harms „niet transparant heeft gehandeld”.

Het onderzoek ging onder meer over de betrokkenheid van vastgoedambtenaar Henk Harms bij de bouw van het onderwijs- en cultuurcomplex Amare, het vroegere Spuiforum, in Den Haag.
Het onderzoek ging onder meer over de betrokkenheid van vastgoedambtenaar Henk Harms bij de bouw van het onderwijs- en cultuurcomplex Amare, het vroegere Spuiforum, in Den Haag. Foto Wiebe Kiestra

De belangrijkste vastgoedambtenaar van Den Haag vertrekt bij de gemeente na een integriteitsonderzoek naar zijn rol in het bevoordelen van bouwer VolkerWessels. Dat maakt burgemeester Johan Remkes (VVD) deze vrijdag bekend aan de Haagse gemeenteraad.

De ambtenaar die vertrekt is Henk Harms, directeur ontwikkeling en realisatie van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO). Volgens een brief van Remkes aan de raad is komen vast te staan dat Harms „op meerdere vlakken niet transparant heeft gehandeld, bijvoorbeeld door het toevoegen van passages aan verslagen”. Daarom zijn Harms en de gemeente „gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat voortzetting van het dienstverband niet verstandig is”. Uit het rapport blijkt niet dat Harms VolkerWessels heeft bevoordeeld.

Feyenoord

In november meldde NRC dat er een onderzoek liep naar Harms, vanwege signalen dat hij VolkerWessels zou hebben voorgetrokken bij de bouw van het onderwijs- en cultuurcomplex Amare – pal tegenover het Haagse stadhuis. Ook bezocht Harms thuiswedstrijden van Feyenoord in de skybox van de bouwer in de Rotterdamse Kuip, zonder dat aan de gemeente te melden.

Het integriteitsonderzoek, uitgevoerd door Hoffmann Bedrijfsrecherche, is recent gereedgekomen. Hoffmann onderzocht onder meer de mogelijke toezegging van een bouwlocatie aan VolkerWessels – zonder aanbesteding en achter de rug van de gemeenteraad om. Het gaat om de in onbruik geraakte Kerk van de Heilige Martelaren van Gorcum, waar VolkerWessels graag woningen wilde bouwen. Met de heimelijke toezegging aan de bouwer zou Harms een tegenvaller van circa 3 miljoen euro bij het complex Amare (het vroegere Spuiforum) hebben willen verhullen.

Lees ook De val van een Haagse vastgoedambtenaar

Bij de onderhandelingen over de kerk was ook wethouder Boudewijn Revis (Financiën, Stadsontwikkeling, VVD) betrokken. Een eventuele gunning aan de bouwer werd doorkruist door het Hoffmann-onderzoek. Den Haag zegt in een reactie dat er over de kerk „nog niet is besloten welke ontwikkelstrategie wordt gevolgd”.

Probleemoplosser

Harms vervulde acht jaar lang een sleutelpositie op de Haagse vastgoedmarkt en kende de cijfermatige achtergrond van vrijwel alle bouwprojecten in Den Haag. Ook gold hij als probleemoplosser op vastgoedgebied voor opeenvolgende wethouders, mede dankzij zijn uitgebreide netwerk onder bouwers en projectontwikkelaars.

VolkerWessels wil niet reageren. Henk Harms zegt in een reactie: „Met uitzondering van mijn bezoek aan Feyenoord, dat ik inderdaad conform de gedragscode had moeten melden, is er niets geconstateerd dat in strijd is met gemaakte afspraken en de regels die toen golden.”

Harms is niet de enige voor wie het integriteitsonderzoek nadelige gevolgen heeft. Ook de door de gemeente ingehuurde projectdirecteur, die in het najaar van 2019 de innige omgang tussen Harms en VolkerWessels aan de kaak stelde, keert niet terug. Deze man heeft volgens Remkes „op meerdere momenten niet transparant gehandeld”. Zo zou hij op verkeerde wijze melding hebben gemaakt van de mogelijke misstanden bij de dienst DSO.