Brieven

Brieven 30/4/2020

Verzorgingstehuizen

Open de deuren (slim)

Mijn zus van 82 was één van de meer dan honderdduizend gevangenen in een Japans interneringskamp. Nu is ze één van de meer dan honderdduizend mensen die opgesloten zitten in verzorgings- en verpleeghuizen. Toen onder een vijandig bewind, nu onder een ‘voor-uw-bestwil’ opererende overheid. Op 5 mei en 15 augustus vieren wij de bevrijding. Is dat voor al die mensen niet een beetje wrang? Ik snap de angst voor besmetting en ziek worden van het zorgpersoneel en dat de zorg voor de kwetsbare ouderen in het gedrang komt bij een massale uitbraak. Maar er zijn grote regionale verschillen in besmettingsgevaar. Vanuit bestuurlijke kring van deze instellingen komen stemmen op om dit probleem per zorginstelling te bekijken. Waarom is dit niet mogelijk? Mijns inziens is het gevaar van binnenuit – vereenzaming, het missen van het vertrouwde gebaar, het missen van de buitenlucht en het zingen van de vogels – zeker zo groot als het gevaar van buiten af: ziekte en een eventueel vroeger levenseinde voor hen wier levenseinde al nadert. Ik pleit voor een intelligente ‘open-de-deuren’ politiek.

KLM en Startups

Red nieuwe economie

Hebben we niet iets meer rechtvaardiging nodig om 4 miljard uit te geven voor de redding van KLM ? Terwijl KLM direct en indirect voor circa 230.000 banen zorgt (bron: FollowTheMoney 2020), zorgen start-ups voor zo’n 108.000 banen (bron: Dealroom 2019). Nu duidelijk wordt dat veel vergaderingen ook online kunnen, zal het aantal vluchten op termijn dalen – en daarmee de werkgelegenheid bij KLM. De werkgelegenheid bij start-ups zal op termijn juist stijgen. Veel start-ups werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (zoals klimaatverandering), KLM worstelt daar juist mee . KLM krijgt miljarden, start-ups en ‘innovatief MKB’ samen een fractie: zo’n 200 miljoen. Een toekomstgerichte industriepolitiek vraagt om een andere verdeling en voorwaarden. Zodat we niet de economie van gisteren redden, maar die van morgen helpen vorm te geven.


directeur StartupUtrecht

Mens en rust

Stil? Was het maar zo!

Mohammed Benzakour schrijft dat het nu overal zo rustig is (De mens is geboren voor stilte, 25/4). Was het maar waar! In mijn wijk kwam op Tweede Paasdag een groenbedrijf urenlang schoonmaken met maaiers en bladblazers. In het aangrenzende park scheurt op zondagen de jeugd op hun scooters en brommers, want je moet op je vrije dag toch iets. Hopelijk wordt nog eens echt stil.

Vaasje

Fotograaf of kunstenaar?

Wel een afbeelding van het ‘Oranjevaasje’ met de naam van de fotograaf erbij, maar die van de ontwerper ontbreekt (Wie musea online bezoekt, gaat later naar het echte werk, 23/4). Wie is er belangrijker?

via nrc.nl

Naschrift redactie: het vaasje uit de collectie van het Nationaal Glasmuseum in Leerdam is gemaakt door kunstenaar Willem Noyons.

Corona extra

Niet kies, dat biermerk

Bij het artikel De meivakantie beschouwen we als verloren (28/4) is een foto geplaatst van twee lachende jonge mensen die proosten met flesjes Corona Extra, het merk duidelijk in beeld. Duidelijk geregisseerd. Niet lollig en niet kies. Bovendien verkapte reclame.

Samenscholing

Druk aan tafel bij Op1

Waarom mag je in het Vondelpark met niet meer dan twee personen op gepaste afstand bij elkaar zitten maar bij Op1 en Jinek met wel vier of vijf? Vaak met politie aan tafel.

Correcties/aanvullingen

Fotocredit

Bij het artikel De mooiste Wilhelmina is van hardsteen (25/4, p. L14-15) ontbreekt de fotocredit bij de foto van de putdeksel met de afbeelding van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De fotografen zijn René & Peter van der Krogt.