Brieven

Transparantie

Het kabinet moet het waarom beter uitleggen

Foto Bart Maat/ANP

Politici kunnen geen wetenschappelijke discussie voeren. Ze ontberen de kennis. Maar het is ook niet hun taak. Ze moeten de kennis die de wetenschap aanreikt, vertalen naar maatschappelijke maatregelen. De wetenschap weet nooit iets zeker. Er is altijd twijfel, er zijn marges van onzekerheid. Met het coronaprobleem zijn die onzekerheidsmarges vrij groot, want een pandemie van deze omvang is voor iedereen nieuw. Toch moet het Outbreak Management Team (OMT) adviseren over te nemen maatregelen. De kritiek op de adviezen groeit (Spoedwet voor noodmaatregelen, 27/4), vooral omdat er zo weinig bekend wordt gemaakt over de grondslagen, de feitelijkheden, de onderzoeken waarop de adviezen berusten. Dat is op zichzelf wel begrijpelijk, maar het lijkt me toch onverstandig. Het kabinet heeft niet alleen te maken met de gegevens die de wetenschap aanreikt, maar ook met de reactie van de bevolking op die maatregelen. Daarom is uitleg van de basis waarop maatregelen berusten erg belangrijk. Om een voorbeeld te noemen: ik begrijp niet waarom de KNVB de competities in ere- en eerste divisie van de zomer niet zonder publiek laat uitspelen. Waarom niet? In Duitsland gebeurt dat wel. Er zijn wellicht prima redenen voor het Nederlandse besluit. Maar ik zou het graag begrijpen en velen met mij.


schrijver, oud-politicus