Looptijd BMKB-garantstellingen verlengd en extra fondsen naar start-ups

De overheidsregelingen die ondernemers financieel ondersteunen vanwege het coronavirus zijn dinsdag verder verruimd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zegt in de mededeling hierover te verwachten dat hierdoor „tienduizenden” extra ondernemers door de regelingen geholpen kunnen worden.

Ondernemers die deelnemen aan de garantstelling op bankkredieten via de BMKB-regelingen, krijgen langer de tijd om dat krediet terug te betalen: vier in plaats van twee jaar. Daarnaast krijgen banken bij de beoordeling of een bedrijf in aanmerking komt voor zo’n krediet, de mogelijkheid om niet alleen de liquiditeitprognose mee te wegen, maar mag er ook worden getoetst op omzet. Op dit moment is zo’n prognose voor veel ondernemers moeilijk te maken.

Voor een tweede garantstelling waar grotere bedrijven ook aanspraak op kunnen maken, de zogenoemde GO-regeling, heeft het kabinet groen licht gekregen van de Europese Commissie. Banken kunnen vanaf deze woensdag GO-kredieten gaan verstrekken. De looptijd van deze leningen tot maximaal 10 miljard euro is zes jaar.

Het ministerie heeft ook de regels voor de TOGS-regeling, waarbij ondernemers aanspraak kunnen maken op een gift van 4.000 euro, verruimd. Ondernemers die eerst geen aanspraak konden maken op basis van hun hoofdactiviteit, mogen een nieuwe poging wagen als hun nevenactiviteit wel voldoet.

Ook innovatieve start-ups en scale-ups die zijn getroffen door het coronavirus kregen dinsdag extra ondersteuning. Invest-NL – met 1,7 miljard euro het grootste investeringsfonds van de overheid en beheerd door oud-minister Wouter Bos – maakte bekend 100 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dat komt bovenop de eerder toegezegde 100 miljoen euro steun van EZK. Daarnaast meldde het ministerie 10 miljoen extra beschikbaar te stellen aan investeringsfondsen die zich richten op start-ups.