Muzieklessen kunnen binnenkort weer beginnen. Maar hoe?

Cultuureducatie Muziekscholen mogen binnenkort weer live lessen gaan geven. Maar hoe? Veel is nog onduidelijk.

Foto GUSK ehf

Na de breedtesport kan ook de amateurkunst voorzichtig op gang komen. Muziekscholen mogen binnenkort weer live lessen gaan geven. Er mag voorlopig alleen één op één les worden gegeven. Groepslessen kunnen nog niet.

Dat heeft het ministerie van OCW bevestigd na vragen van belangenorganisaties voor amateurkunst en cultuureducatie. Minister Ingrid van Engelshoven (D66, OCW) zei dinsdag bij een overleg in de Tweede Kamer over de gevolgen van de coronacrisis al dat individueel muziekonderwijs mogelijk is. D66-Kamerlid Salima Belhaj had daar een vraag over gesteld.

Het antwoord van de minister leidde tot verwarring in de sector, omdat de muziekscholen in maart tegelijk met alle andere scholen dicht gingen. Veel muziekdocenten geven sindsdien online les. Bart van Meijl, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie (KNMO), zegt: „We waren verbaasd dat de minister zo snel reageerde op de vraag hoe het zat met de muzieklessen, haar stelligheid heeft ons verrast.”

Er zitten nogal wat haken en ogen aan live één op één lessen geven

De organisaties zijn blij, zegt Van Meijl. „De drang om weer les te geven neemt toe.” Maar er leven nog wel veel vragen. Zeker is alleen dat docenten en leerlingen zich zullen moeten houden aan de anderhalve meter afstand die het RIVM voorschrijft. Maar waar moeten de muzieklessen plaatsvinden? „Publieke gebouwen mogen nog niet open”, zegt Van Meijl.

Het is ook niet duidelijk voor welke leeftijdscategorieën het geven van lessen weer toegestaan is. Geldt dat zowel voor kinderen als voor volwassenen? Daarnaast willen de organisaties weten of zangers en blazers meer afstand moeten houden dan andere musici - omdat zij met kracht hun adem uitstoten en virusdeeltjes daardoor mogelijk verder door de ruimte verspreiden.

De KNMO en andere organisaties voor muziekonderwijs en amateurkunst, zoals Cultuurconnectie, praten donderdag met het ministerie verder. Ze hopen dan meer duidelijkheid te krijgen.

Geen groepslessen

Groepslessen zijn voorlopig uitgesloten, vanwege het verbod op samenkomsten, dat nog zeker tot 19 mei van kracht blijft. Dat betekent ook dat koren en orkesten niet samen kunnen komen om te oefenen of op te treden.

De muziekscholen hebben een gezamenlijk protocol opgesteld waarin zij beschrijven hoe ze de lessen straks veilig willen organiseren. Dat protocol wordt bekeken door het ministerie van Economische Zaken.

Ook Claudia Doesburg, directeur van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR), waaronder de stedelijke muziekschool valt, is „enigszins verrast” dat er weer les mag worden gegeven. Maar ze is woensdag meteen aan de slag gegaan om het mogelijk te maken. „Wij zijn in gesprek met de gemeente. En we kijken naar de protocollen die het basisonderwijs heeft opgesteld voor de heropening. Misschien bieden die houvast”, zegt ze.

De SKVR biedt cursisten momenteel online lessen. Doesburg verwacht dat dat nog wel even zo zal blijven. „Er zitten nogal wat haken en ogen aan live één op één lessen geven. Veel cursisten krijgen normaal gesproken les in een groepje. En er zijn cursussen waar de instrumenten worden gedeeld. Hoe pakken we dat aan?” Ze wil ook eerst in gesprek met de docenten. „Sommigen vinden het best spannend om weer te beginnen.”

M.m.v. Toef Jaeger