Emancipatie

Kabinet verruimt regeling voor doorbetaald ouderschapsverlof

Mensen met een pasgeboren kind krijgen vanaf augustus 2022 negen weken deels doorbetaald ouderschapsverlof. Het is de bedoeling dat ze daardoor werk en thuis beter kunnen combineren, en dat de economische zelfstandigheid van vrouwen toeneemt, meldt het kabinet woensdag aan de Kamer. Ouders mogen nu ook al 26 weken verlof opnemen tot de achtste verjaardag van hun kind, maar in principe onbetaald. Slechts een derde van de ouders maakt daarom van de regeling gebruik. Ouders kunnen straks tot de eerste verjaardag van hun kind aanspraak maken op de nieuwe ‘negenwekenregeling’. Die compenseert de helft van hun dagloon. Het blijft zo dat ouders tot hun kind acht wordt in totaal 26 weken verlof kunnen krijgen. De overige weken blijven onbetaald, tenzij met de werkgever andere afspraken zijn gemaakt. Ouderschapsverlof staat los van zwangerschaps- en bevallingsverlof en geboorteverlof. De ‘oude’ ouderschapsregeling is een reden dat in veel huishoudens vrouwen parttime werken én voor kinderen zorgen, terwijl mannen vaker fulltime werken en minder zorgtaken hebben. (NRC)