Minister Van Engelshoven zoekt naar meer steunmaatregelen voor cultuur

Steunpakket Nu de coronacrisis langer gaat duren, overlegt minister Van Engelshoven over meer maatregelen om de cultuursector te steunen. Die kunnen ook fiscaal zijn, zei ze dinsdag in de Tweede Kamer.

Minister Van Engelshoven overweegt fiscale maatregelen voor cultuur.
Minister Van Engelshoven overweegt fiscale maatregelen voor cultuur. Foto Bart Maat / ANP

Voor het overeind houden van KLM en de tuinbouw trekt het kabinet miljarden uit. Waarom moet de cultuursector het dan doen met maar 300 miljoen? De linkse oppositiepartijen maakten dinsdag in de Tweede Kamer duidelijk dat zij het noodpakket van minister Ingrid van Engelshoven (OCW, D66) bij lange na niet genoeg vonden. Waarom had ze niet gezegd: „Whatever it takes”? Haar CDA-collega Wopke Hoekstra van Financiën deed dat wel toen hij half maart de algemene steunmaatregelen voor de economie bekendmaakte.

Peter Kwint (SP) diende een amendement in om het bedrag voor cultuur op te hogen tot 1 miljard euro, want zo hoog is de schade die de sector in de eerste drie maanden van de coronacrisis lijdt. Ook Lodewijk Asscher (PvdA) eiste aanvankelijk een „veel ambitieuzer noodpakket”. Toch ging de Kamer na een kleine vijf uur vergaderen akkoord met de 300 miljoen.

Lees ook: Musea geven opdrachten om kunstenaars te steunen

Dat kwam vooral omdat de minister nog eens benadrukte dat dit bedrag bedoeld is om de cultuursector de eerste moeilijke maanden door te helpen. Nu duidelijk is dat de crisis langer gaat duren, wordt in het kabinet nagedacht over een nieuw pakket noodmaatregelen voor de economie. Cultuur zal daarbij niet worden vergeten, zei Van Engelshoven, maar veel meer kon ze er nog niet over zeggen.

Ondertussen zit ze zelf ook niet stil, zei ze. Met haar collega’s van Financiën praat ze over mogelijke belastingmaatregelen die de sector kunnen helpen. Te denken valt aan verlaging van de btw, een hogere aftrek van giften aan cultuur en het fiscaal stimuleren van het kopen van kunst – een voorstel van kunstenaars zelf. Ook wordt erover nagedacht wat het de schatkist zou kosten om de rijksmusea definitief kwijtschelding te geven van de huren die het Rijksvastgoedbedrijf voorlopig heeft opgeschort. En met VVD-collega Eric Wiebes van Economische Zaken overlegt de minister over kredietfaciliteiten voor culturele ondernemers.

Lees ook: Anderhalve meter afstand houden bij een popconcert?

Parkeergarage

Daarnaast lopen er gesprekken met de gemeenten (VNG) en de provincies (IPO). Van het noodpakket van 300 miljoen euro is 30 miljoen gereserveerd als steun aan lokale en regionale culturele instellingen. Het is de bedoeling dat lokale overheden zelf evenveel geld bijpassen, maar het is de vraag waar die het geld vandaan moeten halen. Al voor de coronacrisis verkeerden veel gemeenten financieel in zwaar weer. Het Rijk overlegt met de gemeenten over de oplopende kosten door de coronacrisis. D66 vreest dat gemeenten straks extra geld krijgen voor cultuur maar het daar niet aan uitgeven. „Hoe voorkomen we dat er een parkeergarage van wordt gebouwd?”, vroeg Salima Belhaj.

De minister had nu andere zorgen. Haar prioriteit is om de 300 miljoen waarover ze zelf beschikt nu zo snel mogelijk bij de cultuursector terecht te laten komen. Ze zal de Eerste Kamer vragen het noodpakket met spoed goed te keuren, dan kan het geld worden besteed aan de voorbereiding van het komende culturele seizoen.