Opinie

Laat de CDA-voorzitter dit gewoon passeren?

Tom-Jan Meeus

Ledenraadpleging: altijd interessant. Helemaal als leden iets willen waar de partijleiding geen zin in heeft. Het zijn de momenten waarop je ziet hoeveel waarde democratisch gekozen politici hechten aan de eigen democratische principes. Mooi is dat zelden, inzichtelijk altijd.

Het CDA Brabant besloot dit voorjaar te onderzoeken of een coalitie met Forum voor Democratie mogelijk is. Eerder blies de Brabantse CDA-fractie samenwerking met VVD, PvdA, D66 en GroenLinks op, waarbij grove dreigementen van het Farmers Defence Force (FDF) wegens het provinciale stikstofbeleid een hoofdrol speelden.

Het idee van samenwerking met FVD viel niet meteen goed, want CDA-leden weten nog hoe het afliep toen de partij landelijk met de PVV in zee ging. Zij weten bovendien dat Baudet hun partij rekent tot „de cultuurmarxistische mainstream”, die „de vernietiging van Nederland” nastreeft.

Toch sloot het CDA Brabant even geleden binnenskamers een akkoord met FVD, VVD en een provinciale partij, maar rustig wil het in de afdeling niet worden. Onlangs voegde Paul Rüpp, tweemaal eerder provinciaal CDA-lijsttrekker, zich bij het verzet. Het Brabantse CDA-bestuur zag zich gedwongen een ledenraadpleging toe te zeggen.

Afgelopen weekeinde kregen partijleden die gemaild. Zes vragen die ze kwalitatief, in een schaal van één tot en met tien, mogen beoordelen. Eén ervan gaat over FVD: „Samenwerken in een coalitie met de Brabantse fractie van Forum voor Democratie is acceptabel mits de inhoud van het coalitieakkoord herkenbaar is voor het CDA, past binnen onze kernwaarden, en recht doet aan de uitgangspunten in ons verkiezingsprogramma.”

Iedereen die wel eens een respondentenonderzoekje heeft gedaan weet: als je een vraag zó sturend stelt, zeggen de antwoorden niets over de opvattingen van ondervraagden. Dus dit is geen poging om de mening van Brabantse CDA-leden te peilen, dit is manier om de mening van Brabantse CDA-leden te omzeilen.

En ik wil het niet te groot maken, maar je denkt wel: laat het landelijk bestuur, en landelijk voorzitter Rutger Ploum, dit gewoon passeren? Dat je afdelingen autonomie toekent – de reden dat landelijke politici het CDA Brabant in dezen zelf laten beslissen – is nog wel verdedigbaar. Maar is het ook verdedigbaar als een afdeling hiervoor de interne partijdemocratie moedwillig ontwijkt?

En dat voor samenwerking met een partij die jou indeelt bij de politici die uit zijn op vernietiging van het land. Je zou verwachten dat CDA-bestuurders, landelijk en provinciaal, intussen ook zelf wel aanvoelen dat partijprincipes hier wel voor een heel magere opbrengst worden verkwanseld.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Lotfi El Hamidi.