Italiaans onderzoek

’Nederland onderschat echte aantal doden het sterkst’

Dat het aantal doden door Covid-19 fors hoger is dan uit de officiële cijfers blijkt, is al enige tijd duidelijk, maar een vergelijking van zeven Europese landen laat zien dat in Nederland percentueel gezien het verschil het grootst is.

Het Italiaanse Instituut voor de studie van Internationale Politiek (ISPI) heeft voor zeven landen waarvoor goede cijfers beschikbaar waren, het aantal officiële coronadoden vergeleken met het aantal extra doden boven het gemiddelde van voorgaande jaren, vastgesteld door de nationale statistische bureaus. Voor Nederland, waar de periode 16 maart-19 april in aanmerking is genomen, komt het ISPI op een verschil van ruim 100 procent: 3.660 officiële coronadoden, maar 7.457 doden meer dan gemiddeld.

In het Verenigde Koninkrijk komt het ISPI uit op een onderschatting van 93 procent (tussen 29 maart en 10 april 8.184 doden meer). Voor Spanje en Italië ligt het werkelijke aantal doden ongeveer 35 procent hoger. Voor de onderzochte landen zijn verschillende periodes in aanmerking genomen.

Het ISPI geeft een idee van de invloed van Covid-19 door deze aangepaste cijfers af te zetten tegen het aantal inwoners. Dan is Spanje het zwaarste getroffen, met 663 doden per miljoen inwoners. Daarna Italië (586), het VK (554), Nederland (524), Frankrijk (482), Zweden (295) en Zwitserland (246). (NRC)