Miljardeninjectie voor Air France-KLM

Staatssteun

KLM ontvangt „tussen de 2 en 4 miljard euro” aan steun van de Nederlandse regering. De steun bestaat deels uit een garantie voor bankleningen en deels uit een directe lening. Het precieze bedrag en de verdeling over beide vormen van steun moeten nog worden uitgewerkt. Zeker is wel dat er ook voorwaarden op het gebeid van verduurzaming aan de steun zijn verbonden.

Dat hebben de ministers Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) vrijdagavond bekendgemaakt. Even daarvoor maakte de Franse minister Bruno Le Maire (Financiën en Economie) bekend dat de Franse regering zustermaatschappij Air France steunt met 7 miljard euro. Daarvan bestaat 4 miljard uit een staatsgarantie voor bankleningen en 3 miljard uit een directe lening.

De twee luchtvaartmaatschappijen, verenigd in Air France-KLM, verkeren in acute financiële nood door de coronacrisis. Met uitvoering van 10 procent van de vluchten zijn de inkomsten sterk gedaald, terwijl de kosten doorlopen. Zonder staatssteun is een faillissement nabij.

Waar de Franse regering preciezer is in het steunbedrag, is Hoekstra naar eigen zeggen concreter over de voorwaarden die aan de steun worden verbonden. Hoekstra ontkende dat Nederland door Frankrijk voor het blok is gezet met de bekendmaking van het Franse steunpakket. „Er is veel overleg met Le Maire, met de top van Air France-KLM en met de Europese Commissie.”

Hoekstra noemde voorwaarden ten aanzien van winstbestemming (geen dividend of winstdeling), arbeidsvoorwaarden en duurzaamheid. Ook zei hij dat de „sterkste schouders” binnen KLM (directie en piloten) meer lasten op zich zullen moeten nemen. Van Nieuwenhuizen noemde hinderbeperking (minder nachtvluchten) en reductie van CO2-uitstoot als voorbeelden van ‘duurzame’ voorwaarden.

Beide ministers benadrukten het economisch belang van KLM voor Nederland. Volgens Hoekstra is KLM een ‘dominosteen’ die niet mag omvallen, omdat in dat geval veel andere bedrijven ook omvallen. Van Nieuwenhuizen sprak van minstens 114.000 banen en een toegevoegde waarde voor Nederland van ruim 10 miljard euro. Van Nieuwenhuizen: „We kunnen het ons niet veroorloven om deze essentiële schakel in de infrastructuur kwijt te raken.”