Lepelaar op reigernest

Oh, dier Om sommige dieren kun je niet heen. De redactie wetenschap licht er iedere week eentje uit.

Foto Getty Images

De lepelaar is één van de best getelde broedvogels van Nederland, blijkt uit een recent rapport van Sovon Vogelonderzoek Nederland naar 195 soorten broedvogels. En dat is opvallend, want vijftig jaar geleden waren er maar 215 lepelaarpaartjes in Nederland (op Texel, bij het Naardermeer en bij het Noord-Hollandse Zwanenwater).

In 2019 was het aantal broedparen al toegenomen tot 3.800. Die toename hangt deels samen met habitatuitbreiding: steeds meer lepelaars broeden ook in het binnenland, in de buurt van grote steden. Daar gebruiken ze oude nesten van blauwe reigers en zoeken ze voedsel in polderslootjes. Sommige lepelaars overwinteren in Nederland, maar de meeste trekken naar Spanje, Portugal en West-Afrika.