Brieven

coronavirus

Een veel beter idee: de blafapp

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Vorig weekend maakte de appathon duidelijk dat het niet zo gemakkelijk is om snel een complexe corona-app te maken (Een goede app, dat duurt nog wel even, 21/4). Ook blijven er twijfels over de (on)zekerheid die ermee gecreëerd wordt en de extreme foutgevoeligheid van een dergelijke bluetooth-app. Begin met wat simpelers! Eén van de belangrijkste handelingen om het virus in te dammen is volgens het RIVM: iedereen op minimaal 1,5 meter afstand houden. Veel mensen hebben moeite om in te schatten hoe ver dat is. Wat we daarom nodig hebben is eerder een blaf-app, een digitale waakhond die anderen op gepaste afstand houdt. Komt iemand binnen een straal van 1,5 meter, dan begint de smartphone te grommen; komt iemand binnen 1 meter, dan gaat de digitale hond hard blaffen. Vriendelijkere geluiden zouden ook kunnen. Natuurlijk kun je een lijst aanleggen van mensen die van het blaffen worden uitgezonderd: je partner, kinderen of huisgenoten. Zo’n app is niet heel complex. Alleen de afstand hoeft te worden gemeten. De gebruiker kan ter plekke de betrouwbaarheid beoordelen, als er bijvoorbeeld een glasruit, plastic folie of een wand tussen hem en de ander in staat. Er hoeft niet te worden gemiddeld over de duur van het contact, risico’s hoeven niet te worden berekend, privacy speelt geen rol en er hoeven geen gegevens te worden opgeslagen. We kunnen ons suf traceren met een follow me/follow you-app, maar voorkómen is nog steeds beter dan genezen.