Een tijdje thuis en ineens wordt de terugkeer naar een zorginstelling lastig

Coronacrisis Een kind met een meervoudige beperking dat tijdelijk thuis wordt verzorgd, heeft niet de garantie dat het nu naar een zorginstelling mag terugkeren. Ouders maken zich zorgen.

Hoe veel verwanten hun familie uit zorginstellingen hebben gehaald, is niet bekend.
Hoe veel verwanten hun familie uit zorginstellingen hebben gehaald, is niet bekend. Foto ANP/ROOS KOOLE

Er is onrust en verontwaardiging onder mensen die een meervoudig beperkte cliënt vanwege de coronacrisis uit een zorginstelling hebben gehaald. Een kind dat tijdelijk thuis wordt verzorgd, heeft niet de garantie dat het mag terugkeren, óók niet als de situatie thuis onhoudbaar is geworden. Dit stellen zorgkantoren en branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland.

De vereniging van mensen met een ernstig meervoudige beperking, EMB Nederland, spreekt van een „onmenselijk” standpunt. Voorzitter Geert Benjamins: „Veel ouders hebben hun kind uit de instelling gehaald omdat die op slot ging en zij hun kind zo lang niet kunnen missen. Ook waren ze bang voor besmetting. Bovendien hebben deze ouders de instelling daarmee ontlast. Hoe horkerig is het om dan vervolgens met dit soort regels te komen?”

Afspraken over terugkeer

De vraag is of er daadwerkelijk cliënten zullen worden geweigerd. „Spijtig” noemt een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland de reactie van de vereniging. „Wij begrijpen de zorgen van ouders. Maar wij hebben uitgebreid gemotiveerd aangegeven waarom hun interpretatie van deze met het ministerie afgestemde afspraken niet klopt.” Volgens de zorgkantoren is uitgangspunt dat ouders met de instelling afspraken maken over terugkeer. Ook zijn er instellingen, zoals ’s Heeren Loo, die werken aan een plan van aanpak voor de terugkeer van cliënten.

Toch moeten verwanten zich realiseren dat in de huidige coronacrisis zorgaanbieders de leegstaande woningen tijdelijk voor andere doeleinden nodig kunnen hebben als het Regionaal Overlegorgaan Acute Zorg daar om vraagt, aldus een openbaar overzicht van de zorgkantoren op de website van branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland.

Geen garantie op terugkeer

Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor het inkopen van langdurige zorg. Zij schrijven: „Het kan zelfs zo zijn dat de cliënt op een andere plek of zelfs op een andere locatie (eventueel in een andere gemeente) wordt geplaatst.” Ook als de situatie thuis inmiddels onhoudbaar is geworden, is er in dat geval geen garantie op terugkeer, wellicht zelfs niet op een andere plaats, „omdat er cliënten zijn van wie de situatie nog acuter is”.

Hoe veel verwanten hun familie uit instellingen hebben gehaald, is niet bekend. Wel hebben op een enquête van koepelorganisatie Iederin – naar eigen zeggen „niet-representatief”– 1.034 mensen gereageerd en blijken 76 van hen familie uit een instelling tijdelijk te hebben weggehaald.