Brieven

bestrijding Coronavirus

‘Appathon’ was democratie in actie

Foto Getty Images

De kritiek op de zoektocht naar een ‘corona-app’ was niet van de lucht (Negentig seconden om een levensreddende corona-app aan te prijzen, 18/4). Experts hekelden het rommelige proces, de intransparante selectie en de matige kwaliteit van de overwogen apps. Er ging inderdaad veel mis. Maar het was een schoolvoorbeeld van een open democratisch proces dat navolging verdient. Het ministerie van VWS heeft zich, na een selectietraject van een paar dagen, zeer kwetsbaar opgesteld. In het paasweekend zette het een marktconsultatie uit waarop zevenhonderd inzendingen kwamen. Zeven inzendingen werden uitgenodigd voor een Appathon, waarin de appbouwers kritisch werden ondervraagd. Door dit online uit te zenden, konden experts in heel Nederland meekijken en meediscussiëren. Via het onlineplatform van tech community Code for NL werden er duizenden berichten uitgewisseld. Met de site zijndecovidappsalopensource.nl is er succesvol druk gezet op het publiceren van de programmeercode van alle apps, opdat de werking ervan te controleren is. De Autoriteit Persoonsgegevens stelde dat de kaders, context, werking en effectiviteit nog onvoldoende duidelijk waren om de apps te kunnen beoordelen. Was het proces chaotisch? En bevatte het veel fouten? Ja en ja. Maar was een dergelijk hoogstaand en diepgravend publiek debat mogelijk geweest zonder deze open en innovatieve aanpak? Nee. De overheid is weer op de goede weg gezet door domeinexperts en critici. Een open proces als dit is onontbeerlijk voor het maatschappelijk vertrouwen in een app, als we daartoe zouden besluiten. Het afgelopen weekend was daarom een overwinning voor de journalistiek, ict’ers, burgerrechtenbewegingen en de democratie – voor onze open samenleving in het digitale tijdperk. De overheid verdient hulde voor deze open aanpak.


bestuurslid Stichting Code for NL