Meldpunt

Aantal meldingen van discriminatie vorig jaar gestegen

Het aantal meldingen van discriminatie bij de politie en andere meldpunten is vorig jaar gestegen. Bij de politie nam het aantal meldingen met 17 procent toe tot 5.487. Meldpunt MiND registreerde 692 meldingen, een stijging van 19 procent, blijkt uit een rapport dat donderdag is verschenen. De meeste incidenten betreffen discriminatie op de arbeidsmarkt. Vaak ging het om onterechte afwijzingen of ongelijke behandeling door werkgevers, bijvoorbeeld het niet-verlengen van een contract van een zwangere vrouw. Ook werd discriminerend gedrag van collega’s of leidinggevenden gemeld. Bij een derde van de meldingen was er sprake van discriminatie op grond van herkomst. 594 meldingen gingen over discriminatie bij collectieve voorzieningen, zoals bij uitkeringen of onheuse bejegening in winkels. (NRC)