Meer meldingen van discriminatie, arbeidsmarkt meest gemeld

Discriminatie In 2019 zijn bij verschillende instanties meer meldingen van discriminatie ingestuurd dan het jaar ervoor. De meeste meldingen kwamen binnen bij de politie.
De melders bij antidiscriminatievoorzieningen ervaren discriminatie het vaakst op de arbeidsmarkt.
De melders bij antidiscriminatievoorzieningen ervaren discriminatie het vaakst op de arbeidsmarkt. Foto Getty Images

Het aantal meldingen van discriminatie bij de politie en andere meldpunten is vorig jaar gestegen. Bij de politie nam het aantal meldingen met 17 procent toe tot 5.487. Meldpunt MiND registreerde 692 meldingen, een stijging van 19 procent, blijkt uit het rapport Discriminatiecijfers in 2019 dat donderdag is gepubliceerd.

De meeste incidenten gaan over discriminatie op de arbeidsmarkt (1.140), bij zowel sollicitaties als op de werkvloer. In veel gevallen ging het om ervaringen van onterechte afwijzingen of ongelijke behandeling van werkgevers, bijvoorbeeld het niet-verlengen van een contract van een zwangere vrouw. Ook werd discriminerend gedrag van collega’s of leidinggevenden gemeld. Melders van discriminatie vonden regelmatig dat leidinggevenden niet voldoende optraden tegen discriminerende collega’s.

Bij een derde van de meldingen was er sprake van discriminatie op grond van herkomst. 594 meldingen gingen over discriminatie bij het gebruikmaken van collectieve voorzieningen, zoals bij uitkeringen of onheuse bejegening in winkels.

Op verschillende plekken kan melding gemaakt worden van discriminatie. Gemeenten hebben zogenoemde antidiscriminatiebureaus, daar kwamen 4.382 meldingen binnen. Het College voor de Rechten van de Mens ontving 3.529 vragen en meldingen en 541 verzoeken om een oordeel. De cijfers van de verschillende instanties worden niet bij elkaar opgeteld omdat de werkwijze waarop ze tot stand zijn gekomen verschilt. Bovendien zijn cijfers indicatief: uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat één op de vijf mensen melding maakt.

Gemeenten zeggen meer meldingen ontvangen te hebben na drie gebeurtenissen: de publicatie van de Nashvilleverklaring, het beleid van de TU Eindhoven om vrouwen voorrang te geven bij sollicitaties en het voorstel om kunstmatige inseminatie voor lesbische en alleenstaande vrouwen niet meer te vergoeden.