Steun speelt mee bij bonus topman Air France-KLM

Luchtvaart Air France-KLM wijzigt het salaris van topman Ben Smith. Het binnenhalen van geld bepaalt voor een groot deel zijn bonus voor 2020.

Ben Smith, topman van Air France-KLM, verdient circa 4 miljoen euro per jaar. Driekwart daarvan hangt af van prestaties.
Ben Smith, topman van Air France-KLM, verdient circa 4 miljoen euro per jaar. Driekwart daarvan hangt af van prestaties. Foto Lex van Lieshout / ANP

Air France-KLM past de bonus voor topman Ben Smith aan vanwege de coronacrisis. Het variabele deel van zijn salaris in 2020 wordt onder meer bepaald door de steun en financiering die Smith binnen weet te halen, en door de groei van het aantal passagiers als er weer gevlogen kan worden. De wijze waarop Smith de luchtvaartmaatschappij door de crisis loodst en een herstelplan opstelt, bepalen deels de hoogte van zijn beloning.

Dat blijkt uit informatie die Air France-KLM, de moedermaatschappij van KLM, dinsdag heeft gepubliceerd. Het 372 pagina’s tellende ‘Universal Registration Document 2019’ bevat financiële informatie in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering op 26 mei. Het document is op 17 april gedeponeerd bij de Franse beursautoriteit AMF.

Net als andere luchtvaartmaatschappijen verkeert Air France-KLM in financiële nood door de coronacrisis. Het bedrijf is in gesprek met de Franse en Nederlandse regering over staatssteun. De salariëring van de directie ligt daarom gevoelig. Een voorstel voor een bonusverhoging voor KLM-topman Pieter Elbers, dat deze donderdag aangenomen zou worden op de aandeelhoudersvergadering van KLM, werd afgelopen weekend geannuleerd na publieke en politieke verontwaardiging. KLM wilde het eigen beloningsbeleid „gelijktrekken” met dat van Air France-KLM.

Het salaris van de Canadese Smith (48), sinds september 2018 bestuursvoorzitter van Air France-KLM, bestaat uit drie delen. Hij ontvangt sowieso 900.000 euro per jaar. Afhankelijk van zijn prestaties ontvangt hij een bonus. Als hij alle gestelde doelen haalt, is dat 122 procent van negen ton, met een maximum van 150 procent als de doelen worden overschreden. Daarnaast kan hij 2 miljoen euro ontvangen voor de succesvolle uitvoering van twee driejarenplannen. In 2019 ontving Smith 3,7 miljoen euro, exclusief vergoedingen à drie ton. Het gemiddelde salaris van de 83.000 werknemers van Air France-KLM is 63.000 euro. Begin april besloten de 19 leden van de ‘board of directors’ (raad van commissarissen met bestuursvoorzitter Smith als uitvoerend bestuurslid) dat zij in 2020 een kwart van hun beloning inleveren.

Lees ook over loonoffers van de top in crisistijden

Vanwege de „uitzonderlijke aard” van de coronacrisis en de grote impact op Air France-KLM heeft de raad van commissarissen besloten om de prestatiecriteria voor de bonus van Smith te herzien. Zijn bonus over 2020 wordt voor 70 procent bepaald door het behouden en verwerven van kasgeld, en voor 30 procent door het tonen van leiderschap tijdens de crisis.

Een van de opdrachten ten aanzien van het kasgeld is het „verkrijgen van steun en financiering”. Onduidelijk is of het hierbij alleen gaat om private financiering, of ook om staatssteun. Een vraag daarover kon Air France-KLM woensdag niet beantwoorden. Bij ‘leiderschap’ wordt de samenhang tussen Air France en KLM, de achilleshiel van de luchtvaartgroep, expliciet benoemd.

Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance aan de University of Tilburg, vindt het aanpassen van de criteria „een bijzondere situatie”. „Tegelijk is het ook wel begrijpelijk. De wereld is even compleet anders en dus zijn er andere prioriteiten.” Lückerath wijst erop dat de nieuwe doelen, zoals dezelfde klanttevredenheid als voor de crisis, moeilijk haalbaar zullen zijn en een volledige bonus dus niet vanzelf spreekt. „Een variabele beloning mag geen doel op zich zijn. Dat lijkt hier niet het geval.”