Raad van State: Dijken rond Markermeer mogen worden versterkt

Waterveiligheid Tegenstanders hebben jarenlang geprotesteerd tegen de versterking van de eeuwenoude dijk tussen Hoorn en Amsterdam.

De versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam kan doorgaan, heeft de Raad van State besloten.
De versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam kan doorgaan, heeft de Raad van State besloten. Foto Lex Van Lieshout/ANP

De versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam kan doorgaan. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. De versterking is nodig omdat dertig kilometer aan dijken niet meer aan de nieuwe normen voor waterveiligheid voldoen.

Aan de uitspraak van de Raad van State is een lang juridisch gevecht vooraf gegaan. Verschillende natuur- en landschapsverenigingen en omwonenden maken al jaren bezwaar tegen de plannen van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en twee private partijen, Boskalis en VolkerWessels. Het project, dat ongeveer een half miljard euro gaat kosten, werd eerder goedgekeurd door de provincie Noord-Holland. Volgens omwonenden en natuur- en landschapsverenigingen is de versterking op grote delen van het tracé onnodig, omdat de bestaande dijk volgens hen sterk genoeg is om zware stormen te weerstaan. Verschillende ingehuurde deskundigen sterkten hen in deze opvatting. „Belangrijk is dat de dijk zware stormen uit het verleden heeft doorstaan, en bovendien nu, door de bouw van de Afsluitdijk en de Houtribdijk, de hoge waterstanden van toen niet meer mogelijk zijn”, schreef enkele maanden geleden expert Stefan van Baars in een rapport. Ook is de bouw volgens omwonenden op sommige plaats riskant.

Lees meer over de protesten tegen de dijkversterking

Toch hebben hoogheemraadschap en provincie de versterking wel degelijk „noodzakelijk” kunnen achten, stelt de Raad van State, aangezien de dijken nu eenmaal zijn afgekeurd, rekening houdend met nieuwe veiligheidsnormen.

Meer dan honderd jaar

Dat de dijk, die er in de huidige vorm al meer dan honderd jaar ligt, een provinciaal monument is, staat de werkzaamheden evenmin in de weg, aldus de uitspraak van de Raad van State. Omwonenden en natuur- en landschapsverenigingen vrezen schade aan de landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle dijken en de natuur.

Maar waterveiligheid is een „zwaarwichtige reden van aantoonbaar algemeen maatschappelijk belang”, aldus de uitspraak, Bovendien heeft de provincie „in redelijkheid kunnen oordelen dat met de gekozen dijkversterking de monumentale waarden van de dijken niet op onaanvaardbare wijze in het gedrang komen”, aldus de Raad van State.