Brieven

Coronavirus Creëer coronavrijplaatsen waar we mens kunnen blijven

Foto EPA

De column van Ilja Leonard Pfeijffer over het cruiseschip MSC Magnifica vond ik fascinerend (Een parallel universum, 18/4). Twee maanden lang 1.771 passagiers en 928 bemanningsleden op een varende coronavrije locatie. Alles kon nog: samen eten, knuffelen, dansen en met z’n allen in het zwembad. Een gevoel van jaloezie bekroop me, maar toen openbaarde zich plots een nieuwe mogelijkheid: kunnen we geen corona-vrijplaatsen creëren? Dit hebben we eerder gezien op het journaal: het verzorgingstehuis in Spanje waar het personeel tijdelijk ging wonen zodat ze elkaar als één grote familie gewoon konden aanraken. Na al die schrijnende verhalen over eenzaamheid in verzorgingshuizen en toenemende spanningen in tehuizen voor kinderen met een handicap, is het misschien tijd hiermee te experimenteren. Een afgesloten tehuis waar mensen weer vrij en open met elkaar omgaan: samen eten, activiteiten organiseren, voor elkaar zorgen. Boodschappen worden voor de deur neergezet. Na twee maanden kan het personeel afgelost worden door andere coronavrije personen – natuurlijk na getest te zijn. Doorfantaserend, kunnen niet meer gemeenschappen zich als vrijplaatsen organiseren? Kloosters, woongroepen, dorpen, drijvende hotels. Iedereen testen, verblijflocatie afgrenzen en geen contact met de buitenwereld. Bevreemdende gedachten in een bevreemdende wereld. Maar ook in een anderhalvemetersamenleving moeten we plekken koesteren waar we mens kunnen zijn en elkaar aan kunnen raken. Tenslotte is dat (voorwaarde om te) leven.


socioloog