Opinie

Verleden

In tijden van corona moeten ook wij onze kinderen lesgeven. Daar hoort natuurlijk taal bij. Zo gaven we een lesje werkwoorden vervoegen. De opdracht was helder, de uitleg dachten wij ook. Zet de volgende zin in de verleden tijd: „Jan slaapt in zijn houten bed.” Het antwoord van onze jongste dochter verraadt de onduidelijkheid in onze uitleg. Ze zegt vol overgave: „Jan slaapt in zijn bedstee.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl