Opinie

Mijn kolossale inschattingsfout

Dagboek Coronavirus

In de eerste zin van zijn verslag van de Peloponnesische Oorlog zegt Thucydides dat hij meteen bij het uitbreken van het conflict is begonnen te schrijven, omdat zijn inschatting was dat de gebeurtenissen ingrijpend zouden zijn en belangrijker om te vertellen dan veel uit het verleden.

In mijn geval duurde het iets langer. Aanvankelijk bagatelliseerde ik de dreiging van het virus en schudde ik mijn hoofd in ongeloof over de paniek die om zich heen begon te grijpen.

Maar zodra ik inzag dat ik een kolossale inschattingsfout had gemaakt en besefte dat mensen stikten op brancards in de gangen van ziekenhuizen in Noord-Italië en dat extreme maatregelen onafwendbaar waren, ben ik begonnen aan dit dagboek met dezelfde gedachte die Thucydides in zijn tijd had.

Dat de wereldwijde quarantaine die wij nu doorstaan ingrijpende gevolgen zal hebben, is niet iets wat ik hoop. Het is iets wat ik zo goed als zeker weet en wat mij beangstigt.

Thucydides had het gemakkelijker dan ik. Zijn kantelpunt in de geschiedenis was een grote oorlog, waarin de hele tijd grote dingen gebeurden. Ik moet de stilte beschrijven. Mijn paradoxale opdracht is een dagboek bij te houden over een periode waarin alle dagen eender zijn.

Het revolutionaire en verstrekkende kenmerk van deze tijd is dat er, afgezien van in de ziekenhuizen en op de kerkhoven, niets gebeurt. Dit dagboek dwingt mij om mijn verwondering daarover niet te verliezen. Ik heb het idee dat dat belangrijk is.

Thucydides beschrijft hoe Athene in het tweede jaar van de oorlog getroffen werd door een plaag, die volgens moderne geleerden het gevolg zou kunnen zijn geweest van een virus.

Daarna was de machtsbalans in de Griekse wereld volkomen veranderd. Wij worden niet alleen getroffen door een plaag, maar ook door de stilstand die ons daartegen moet beschermen.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.