Brieven

Contactapp (1)

Goede technologie stamp je niet zomaar uit de grond

Een traceerapp is niet onmogelijk, maar verre van eenvoudig. Dat baseer ik op ruim dertig jaar onderzoek naar nieuwe technologie bij de politie. De ergste vijanden zijn naïef optimisme en haast. Een vaccin verwacht niemand binnen een jaar, maar een app moet binnen enkele weken gelanceerd worden. Bij een vaccin verwachten we dat wetenschappers vaststellen of en hoe het werkt. Maar een app zou in no time ontwikkeld kunnen worden. Zo’n technologische oplossing is gebaseerd op veronderstellingen over het probleem en over menselijk gedrag: de app moet gedownload worden, bewegingen naar waarheid gedeeld, adviezen opgevolgd. Maar ook: de doelgroep moet een smartphone hebben en bij zich dragen. Vaak deugen de veronderstellingen niet. Dan is de technologie op drijfzand gebouwd. Voordat een app in gebruik wordt genomen, moet een multidisciplinair evaluatieteam de plausibiliteit van die aannames onderzoeken. Als onvoldoende mensen de app vrijwillig installeren, komt verplichting ongetwijfeld ter discussie, en dus ook handhaving. Ook ideeën hierover berusten op veronderstellingen. Het evaluatieteam moet daarnaast de deugdelijkheid van de app toetsen. Elke nieuwe technologie brengt risico’s met zich mee. Criminelen kunnen de app aangrijpen om burgers op een nieuwe manier geld afhandig te maken, tegenstanders, of stuntende scholieren, kunnen een programma op internet plaatsen die de app om de tuin leidt. Het kost doorgaans veel tijd en energie om een technologie te ontwikkelen terwijl het foppen ervan kinderspel is.