Brieven

Financiële steun

Help mkb’ers in ontwikkelingslanden

Foto Dibyangshu SARKAR/AFP

De wereld is 195 miljoen banen kwijt, kopte het economiekatern van NRC vorige week (11/4). De Nederlandse overheid zet massaal de zeilen bij: miljardenregelingen volgen elkaar in rap tempo op. Werknemers uit alle categorieën kunnen rekenen op steun. Alles om te voorkomen dat Nederlanders straks gezond, maar platzak en zonder werk uit de crisis komen. In sterke economieën kunnen regeringen zich dit veroorloven. In veel ontwikkelingslanden zijn werknemers echter aangewezen op hun werkgevers. Die moeten het op hun beurt doen met eigen reserves, met ontslagen en faillissementen als gevolg. Neem Zuid-Afrika, een land waar werkloosheid en armoede al torenhoog zijn. De regering kondigt wel wat maatregelen aan, maar veel mkb’ers (en daarmee hun werknemers) komen hier niet voor in aanmerking. Ook India kent naast een grote ‘informele sector’ een omvangrijke mkb-sector, die lang kan wachten op een equivalent van de Nederlandse regeling. Mkb-bedrijven zijn de belangrijkste motor van welvaart en faciliteren veruit de meeste banen. Het is dus niet overdreven om te stellen dat het omvallen van ondernemers in opkomende economieën tot meer doden leidt dan het virus. Wie komt op voor deze cruciale sector in landen zonder miljardenregelingen? Nu overheden voorlopig genoeg om handen hebben in eigen land is het de hoogste tijd voor een nieuwe grass roots beweging. Kapitaal is er genoeg; het zijn gewone mensen, kleine spaarders en beleggers die, ondanks hun eigen situatie , mkb’ers wereldwijd kunnen behoeden van de ondergang.