Brieven

Brieven nrc.next 20/4/2020

Coronamaatregelen

Vertalen, graag!

Dat de coronamaatregelen ook in gebarentaal worden overgebracht, toont dat we erkennen in een meertalige samenleving te leven en dat, in tijden van crisis, noodzakelijke informatie voor iedereen verstaanbaar moet zijn. Een kwart van de Nederlandse bevolking echter is van huis uit niet Nederlandstalig. Een deel hiervan heeft zich de taal zodanig eigen gemaakt dat zij de informatie goed kan begrijpen maar er blijft een deel waarop de informatie niet goed overkomt. Herhaal het in meerdere talen via de publieke omroep. Zodat alle burgers goed begrijpen wat hen te doen staat en waarom.

Financiële steun (1)

Schoolvak boekhouden

Na de column Sparen voor slechte tijden zjin we blijkbaar verleerd (15/4) van Aylin Bilic, kwamen opeens mijn lessen MO Boekhouden uit 1975 weer naar boven, alsmede de historische woorden van onze leraar Kroes: je kan als ondernemer een prachtige balans hebben met veel activa en eigen vermogen, maar wanneer je geen liquide middelen hebt om je kortetermijnverplichtingen te betalen ben je heel snel klaar om failliet te gaan. Kasgeld is kracht. En nu, jaren later, blijkt zijn gelijk!

Financiële steun (2)

Een appel en een ei

Nee, mevrouw Bilic, deze crisis is een externe schok die niet onder regulier ondernemersrisico valt. Tegen zoiets valt nauwelijks een buffer op te bouwen. Bovendien is het voor veel kleine ondernemers vrijwel onmogelijk buffers op te bouwen: de marges in veel bedrijfstakken zijn smal, de concurrentie moordend. Om nog maar te zwijgen van de vele zzp’ers die voor een appel en een ei aan de slag moeten.

Financiële steun (3)

Kopen, kopen, kopen

Sparen voor magere jaren wordt niet aangemoedigd. Geld moet rollen. We moeten steeds meer investeren en produceren. Almaar meer, beter en groter. Lenen en schulden opbouwen wordt al decennia zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt. Voor bedrijven en voor particulieren. Vermogen wordt zwaar belast. We moeten kopen. Zoveel mogelijk. Opdat de heilige economie kan groeien. Een hypotheek aflossen? Waarom zou je? Verzilver de overwaarde van je pand, kun je weer leuke dingen van betalen.

Traceerapp

Zorgelijker dan privacy

Maxim Februari slaat de spijker op zijn kop in Gruwelijk misverstand: ‘privacy’ is het punt niet (14/4). De corona-app is zorgelijk omdat de overheid de data kan gebruiken om strafrechtelijke of fiscale maatregelen tegen burgers te nemen. Dit draait de uitgangspositie om dat iedereen onschuldig is tenzij schuld onweerlegbaar is bewezen.

Dit is een buitensporige aantasting van de rechtspositie van burgers en helemaal niet te vergelijken met het (al dan niet vrijwillig) opgeven van privacy bij commerciële partijen als Google, Facebook en Apple. Deze hebben niet de macht je te vervolgen of tot faillissement te drijven.

Rol van China

Waarom geen vliegstop?

In Houdt de WHO China echt de hand boven het hoofd? (16/4) noemt Michel Kerres een aantal fouten van de Chinese regering. De belangrijkste nalatigheid: het niet stopzetten van het luchtverkeer naar het buitenland. Eind januari wist de regering goed wat er aan de hand was. Hoewel het Wuhan en Beijing van de buitenwereld afsloot, heeft het de verspreiding van het virus via luchtverkeer geen strobreed in de weg gelegd, waardoor een nationale epidemie een pandemie werd.

Coronacrisis

Anders bekeken

Bekijk het eens van de andere kant: Zijn wij, de mens, niet zelf een ‘virus’ dat de natuur en ecosystemen heeft aangevallen?

Waarvan het immuunsysteem nu op diverse manieren in actie is gekomen, met koorts (opwarming van de aarde) en uitslag (virusuitbraken)?