Brieven

Overheidssteun

Waarom moet een student alles lenen?

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

De coronacrisis raakt ook studenten, maar de overheid biedt geen hulp. Veel van hen werkten in de horeca en zitten nu thuis zonder inkomen. Deze flexwerkers kunnen nergens aanspraak op maken. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zegt: leen maar bij. Oftewel: een groep die de afgelopen jaren financieel al erg is benadeeld, moet zich nog dieper in de schulden steken. Daarbij lopen veel studenten door deze situatie kans op studievertraging: tentamens worden verplaatst, opdrachten worden veranderd, bestanden op schoolaccounts zijn ontoegankelijk. Vertraging kan grote gevolgen hebben, want er is een termijn waarbinnen je je diploma moet halen om je punten te laten tellen en om een deel van de studie gefinancierd te krijgen. Studenten hebben maar vier jaar recht op een beurs en als je ooit tussentijds bent overgestapt van het mbo naar het hbo (zoals ik) heb je allicht nog een verkorte diplomatermijn ook. Waardoor je nu in de problemen kunt komen. DUO dacht een helpende hand te bieden door het studentenreisproduct langer aan te bieden als compensatie voor de coronacrisis. Mooi initiatief, maar niet heel bruikbaar in de aankomende 1,5-meter-samenleving. Zoals ik het zie, hebben studenten behoefte aan twee dingen: zekerheid rondom hun diplomatermijn en rondom hun inkomen. Overheid, help ze, verleng de lopende diplomatermijnen met minimaal een jaar en vul ook het weggevallen loon uit bijbanen aan.


student