Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

De coronapost stapelde de laatste weken hoog op. Er viel door de opinieredactie bijna niet meer tegenop te lezen. Daardoor ontving u overigens niet altijd even snel uitsluitsel over publicatie – waarvoor excuus. Afgelopen korte week, met de zonnige Paas, raakte u wat uitgeschreven. Alles over mondkapjes en lockdowns leek even gezegd.

Pas het debat over de problemen in de cultuursector bracht u weer in beweging. We kregen veel steunbetuigingen na het opiniestuk van presentator Cornald Maas op woensdag. Maas beschreef onder andere de Haagse karikatuur van kunst („linkse hobby”). Volgens Hidde van de Weg is een „tegenkarikatuur” nodig: hij ziet in Den Haag Droogstoppel uit Max Havelaar, „van Halbe tot Wopke”.

Want over steun aan de luchtvaart is geen discussie, schrijft Bauwien van der Meer („sopraan, opera- en oratoriumsoliste”), terwijl de cultuursector „tien keer meer werkgelegenheid” en een hogere bnp-bijdrage levert. „Dan mag ik er toch van uitgaan dat [de kunstsector] ook gered zal worden.”

Veel lezers, ook op nrc.nl, schreven over de kaartjes voor afgelaste voorstellingen die ze nog hadden liggen. „Ik zal meteen erkennen dat ik tot de elite behoor waarnaar in diverse reacties [op het stuk van Maas] wordt verwezen”, schrijft A. Wakker. „Heden blijkt, in een paar weken tijd, wat een armoe er ontstaan is en dat kunst [...] een levensbehoefte is”, meldt Arnold Nieuwendam.

Minister Van Engelshoven (OCW, D66) kwam uiteindelijk met een hulppakket van 300 miljoen euro. Ronald Vecht had een creatiever plan. Behalve steun aan instellingen of inkomenssteun aan kunstenaars, zou de overheid massaal opdrachten moeten verstrekken, schreef hij. Dat gebeurde in de jaren dertig in de VS ook. „Deze creativiteit zal ons troost en ontspanning bieden en verrijken.”

chef Opinie